producerat av xponent

 
 

Välkommen

 

Om rådets utmärkelse


 
Genom en särskild utmärkelse har Rådet för integration i arbetslivet uppmärksammat goda exempel på bra integrationsarbete och utmärkta initiativ som bidragit till ökad integration i arbetslivet.
 
Läs mer »

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av arbetsmarknadens organisationer för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

Ria verkar för ökad integration på en rad olika sätt. Vi uppmärksammar myndigheter och politiker på strukturer som måste förändras, ordnar hearings, forskar- och utbildningsseminarier och gör arbetsplatsbesök. Ria är också ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan våra organisationer.

 

Sök

Senaste nytt »

Almedalsseminarium

Etablering och karriärvägar för utrikes födda är rubriken på Rådet för integrations (Ria) seminarium i Almedalen tisdag 2016-07-05, kl. 8.00-8.45, frukost...

 

Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad

Ria har presenterat en ny rapport om Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad. SCB har tagit fram rapporten på Rias uppdrag. Förhoppningen...

 

Ria bjuder in till seminarium 11 maj 2016

Etablering och karriärvägar för utrikes födda Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har med hjälp av SCB tagit fram rapporten Etablering och karriärvägar...