Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Day blocker Rias Almedalsseminarium 2017

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Snabbspår in i arbetslivet? är rubriken på Rådet för integrations (Ria) seminarium i Almedalen tisdag 2017-07-04, kl. 8.00-8.45, frukost serveras från kl. 7.45. Seminariet kommer att webbsändas. Välkommen!
Snabbspåren ska korta vägen till arbete för nyanlända samtidigt som det underlättar för arbetsgivarnas kompetensförsörjning där det idag är svårt att rekrytera. Hur fungerar snabbspåren? Rådet för integration i arbetslivets ledamöter, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och enhetschef Roy Melchert från Arbetsförmedlingen kommer att samtala om erfarenheterna av snabbspåren och hur man kan utveckla trepartssamarbetet för att bidra till en bättre integration i arbetslivet.
Läs om seminariet på Almedalens webbplats.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/day-blocker-rias-almedalsseminarium/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet