Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Ria har presenterat en ny rapport om Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad. SCB har tagit fram rapporten på Rias uppdrag. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en konstruktiv debatt och till bättre integration i arbetslivet.

Ladda ner och läs rapporten (pdf).


Här kan du se webbsändningen från ett seminarium om rapporten som hölls den 11 maj 2016

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/etablering-och-karriarvagar-for-utrikes-fodda-pa-svensk-arbetsmarknad/


©2020 Rådet för integration i arbetslivet