Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Aktiviteter

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Här finns material samlat om rådets olika aktiviteter.

Parterna har visat vägen till framtidens arbetsmarknadspolitik (2018-07-03)

Rias Almedalsseminarium 2018 (2018-06-17)

Ria besökte Länsstyrelsen Gävleborg (2018-03-16)

Svenska, utbildning och praktik parallellt får snabbspår att fungera bättre (2018-03-14)

Utbytesworkshop om snabbspår 2018-03-14 (2018-02-21)

Ria träffade Mottagandeutredningen (2017-12-12)

Lyckad samverkan bakom framgångsrika snabbspår (2017-10-24)

Utbytesworkshop om snabbspåren (2017-09-27)

Samverkan ska utveckla snabbspåren (2017-07-05)

Rias Almedalsseminarium 2017 (2017-06-27)

Day blocker Rias Almedalsseminarium 2017 (2017-06-15)

Keolis fick besök av Rådet för integration i arbetslivet (2017-05-16)

Rådet för integration i arbetslivet träffade Arbetsmarknadsutredningen (2017-03-24)

Vägen framåt – analysera hindren, se möjligheterna (2016-10-10)

Ta tillvara varje individs resurser (2016-07-05)

Almedalsseminarium (2016-06-23)

Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad (2016-05-11)

Vårt samarbete särskilt viktigt nu (2015-12-09)

Rådet för integration i arbetslivet träffar arbetsmarknadsministern (2015-03-30)

Skanska fick besök av Ria (2014-12-12)

Pressinbjudan: Rådet för integration i arbetslivet besöker Skanska (2014-12-09)

Se webbsändning från konferensen 18 oktober 2013

Ria-konferens om integration och den svenska modellen den 18 oktober 2013

Ria uppmärksammar systemfel

Seminarium om nyanländas etablering den 10 december 2010

Utmärkelsen

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet