Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Skanska fick besök av Rådet för integration i arbetslivet

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Torsdag 11 december besökte Rådet för integration i arbetslivet (Ria) en av Skanskas byggarbetsplatser i Stockholm för att höra mer om hur företaget arbetar med kompetensförsörjning och integration. Rias arbetsplatsbesök är ett initiativ från TCO som har ordförandeskapet i rådet just nu.

– Besöket ger oss praktiska exempel på ofullkomligheter i till exempel regelverk som vi i Ria har nytta av när vi träffar beslutsfattare, sa Eva Nordmark, ordförande i TCO. Rias mål är att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Som ledande i sina organisationer träffar Ria ofta beslutsfattare och kan uppmärksamma dem på strukturer och regelverk som behöver förändras.

Bild på TCO:s ordförande Eva Nordmark.
Eva Nordmark i samspråk med Susan Westberg, HR-direktör, Skanska Sverige.

Syftet med besöket var att ta del av goda exempel på hur företag arbetar långsiktigt för att hitta nya vägar i sökandet efter personer med rätt kompetens. För Skanska har ett sådant sätt varit deras Internationella Ledarskapsprogram, som nu är inne på andra omgången. I programmet samarbetar Skanska med Arbetsförmedlingen för att hitta erfarna ingenjörer bland arbetssökande med utländsk bakgrund. Sex av de nio som genomgick programmet i första omgången har fått anställning i Skanska. Under besöket diskuterade Rias ledamöter de utmaningar och möjligheter programmet ger.

Läs Eva Nordmarks blogg om besöket Ta tillvara kompetensen
(bloggen ligger på TCO:s webbplats).

Läs artikeln Skanska hittar kompetens via Arbetsförmedlingen. (artikeln ligger på Arbetsgivarverkets webbplats)

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/radet-for-integration-i-arbetslivet-besoker-skanska/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet