Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Ria bjuder in till seminarium 11 maj 2016

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Etablering och karriärvägar för utrikes födda

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har med hjälp av SCB tagit fram rapporten Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad. Rapporten presenteras av Karin Lundström, SCB, och Johan Tollebrant, SCB, och kommenteras av Per Lundborg, Stockholms Universitet, samt Kristof Tamas, DELMI.

Dag: onsdag 11 maj
Tid: kl. 08.30-10.00 (kaffe från 08.00)
Plats: LO, Barnhusgatan 18

Medverkande

Karin Lundström, SCB
Johan Tollebrant, SCB
Per Lundborg, Stockholms Universitet
Kristof Tamas, DELMI

Moderator: Sigrid Bøe, LO

Varmt välkomna!

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/ria-bjuder-in-till-seminarium-11-maj/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet