Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Ria uppmärksammar systemfel

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Rådet för integration i arbetslivet, Ria, fick i slutet av förra året ett brev av Bo Rothstein, forskare vid Göteborgs universitet.

Han förklarade att han uppmärksammats på att Arbetsförmedlingen och Migrationsverket tillämpade olika praxis för om personer vars uppehållstillstånd har löpt ut, men där handläggning av förnyat tillstånd pågår, får arbeta under tiden till nytt beslut har fattats.

Ria engagerade sig i frågan men det visade sig att Arbetsförmedlingen redan tagit beslut om att ändra praxis så att nystartsjobb erbjuds fram till den tidpunkt då Migrationsverket meddelar sitt besked.

Ria har också bjudit in Arbetsförmedlingens ledning för en dialog om hur myndigheten och parterna tillsammans kan främja integrationen på arbetsmarknaden.

Ria representerar arbetstagare och arbetsgivare på arbetsmarknadens alla sektorer. Vi har stor kunskap om och inflytande över den svenska arbetsmarknaden, men det händer att vi missar saker likt exemplet ovan. Vi tar därför tacksamt emot förslag och synpunkter på saker som ni anser bör förändras för att underlätta integrationen på arbetsmarknaden.

Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/ria-uppmarksammar-systemfel/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet