Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Vårt samarbete särskilt viktigt nu

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Vice vd Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv och generaldirektör Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket, är nya ledamöter i Rådet för integration i arbetslivet, Ria.

– Rådet är ett konstruktivt forum för dialog som bara blir viktigare dag för dag, säger Peter Jeppson.

– I rådet kan vi bygga upp kunskap, dela goda exempel och lära av varandra, säger Eva Liedström Adler.

På agendan vid decembermötet stod bland annat en diskussion om flyktingmottagandet och spridningen av rapporten från i våras: Aktörskartläggning – arbete på lika villkor 2015.

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering.

Övriga ledamöter i Ria är Ingela Edlund, andre vice ordförande för LO, Göran Arrius, ordförande för Saco, Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting och Eva Nordmark, ordförande för TCO.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/vart-samarbete-sarskilt-viktigt-nu/


©2020 Rådet för integration i arbetslivet