Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Kontakt

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Organisationerna som utgör Rådet för integration i arbetslivet representeras i Ria av en ledande företrädare.

Eva Liedström Adler
Generaldirektör för Arbetsgivarverket
Berit Müllerström
Andre vice ordförande för LO
Göran Arrius
Ordförande för Saco
Peter Jeppsson
Vice vd för Svenskt Näringsliv
Vesna Jovic
Vd för Sveriges Kommuner och Landsting
Eva Nordmark
Ordförande för TCO

I Rias beredningsutskott, som har i uppgift att bereda och genomföra Rias beslut, företräds varje organisation av en ledamot. Ordförandeskapet cirkulerar årsvis mellan organisationerna. Vill du komma i kontakt med Ria, vänd dig i första hand till representanten för den organisation som innehar ordförandeskapet.

Om att skicka e-post till Ria

Bland annat namn och e-postadress räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. Skicka inte fler personuppgifter till Ria än nödvändigt. Ledamöterna i Rias beredningsutskott hanterar ditt ärende och tar bort informationen om ärendet löpande eller senast efter två år.

Ordförandeorganisation

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Anders Barane
08-452 74 38
anders.barane@skl.se

Övriga i beredningsutskottet

Arbetsgivarverket
Karin Åslund
08-700 13 97
karin.aslund@arbetsgivarverket.se

LO
Adnan Habibija
070-216 40 43
adnan.habibija@lo.se

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation
Christian Lövgren
08-613 48 19
christian.lovgren@saco.se

Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania
08-553 430 56
farbod.rezania@svensktnaringsliv.se

TCO
Andreas Beckert
08-782 91 05
andreas.beckert@tco.se

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/kontakt/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet