Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Kontakt

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Organisationerna som utgör Rådet för integration i arbetslivet representeras i Ria av en ledande företrädare.

Eva Liedström Adler
Generaldirektör för Arbetsgivarverket
Berit Müllerström
Andre vice ordförande för LO
Göran Arrius
Ordförande för Saco
Peter Jeppsson
Vice vd för Svenskt Näringsliv
Vesna Jovic
Vd för Sveriges Kommuner och Landsting
Eva Nordmark
Ordförande för TCO

I Rias beredningsutskott, som har i uppgift att bereda och genomföra Rias beslut, företräds varje organisation av en ledamot. Ordförandeskapet cirkulerar årsvis mellan organisationerna. Vill du komma i kontakt med Ria, vänd dig i första hand till representanten för den organisation som innehar ordförandeskapet.

Ordförandeorganisation

Arbetsgivarverket
Elisabet Sundén Ingeström
08-700 14 05
esi@arbetsgivarverket.se

Övriga i beredningsutskottet

LO
Mattias Schulstad
08-796 27 80
mattias.schulstad@lo.se

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation
Christian Lövgren
08-613 48 19
christian.lovgren@saco.se

Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania
08-553 430 56
farbod.rezania@svensktnaringsliv.se

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Anders Barane
08-452 74 38
anders.barane@skl.se

TCO
Andreas Beckert
08-782 91 05
andreas.beckert@tco.se

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/kontakt/


©2018 Rådet för integration i arbetslivet