Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Länkar

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Arbetsförmedlingen – Stöd för dig som är nyanländ i Sverige
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av vissa nyanlända.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.

Expo
Stiftelsen Expo kartlägger, granskar och informerar om högerextrema och rasistiska tendenser i samhället.

Fakta om mänskliga rättigheter på regeringens hemsida
Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. Regeringen har även ett ansvar för att göra information om de mänskliga rättigheterna tillgänglig för allmänheten. Här finns fakta om mänskliga rättigheter, vilka rättigheter som finns och vem som gör vad.

Information om Sverige – Ny i Sverige?
Den här portalen, som också finns som app, vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på tio olika språk, på en och samma plats. Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen står bakom.

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats om integration
Här hittar du information om Länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor. Du kan läsa om uppdraget och olika arbeten som länsstyrelserna gör inom integration.

Migrationsverket
Migrationsverket ansvarar för invandring och utvandring från Sverige.

Omstart
Omstart är en webbplats från Saco för dig som är ny i Sverige och har en utbildning från universitet eller högskola. Omstart hjälper dig att hitta information om hur och vad du bör göra för att hitta ett kvalificerat arbete eller kompletterande utbildning i ditt nya land.

Sveriges Kommuner och Landsting om integration
Sveriges kommuner ansvarar för stora delar av politiken för nyanlända såsom sfi och annan vuxenutbildning, bostadsförsörjning och insatser för barn och unga. Kommunerna har också ansvar för att erbjuda nyanlända samhällsorientering.

Working in Sweden
Webbplatsen är en del av Sveriges officiella webbplats med information om Sverige. Här finns information på engelska för dig som funderar på att flytta till Sverige för att arbeta.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/lankar/


©2018 Rådet för integration i arbetslivet