Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Material

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Scener ur ett arbetsliv är ett studiematerial med åtta filmsekvenser och en handledning som syftar till att ge underlag för samtal om etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatser och därigenom förebygga och förhindra att sådana trakasserier uppstår. Tanken är att ge chefer och medarbetare stöd i att få slut på trakasserier och diskriminerande beteenden om sådana förekommer. Läs mer här.

Rådet för integration i arbetslivet har tagit fram rapporter för att bidra till en konstruktiv debatt och till bättre integration i arbetslivet. Läs mer här.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/material/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet