Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Nyhetsklipp från parterna

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Parterna i Rådet för integration i arbetslivet (Ria): Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och TCO, arbetar mycket för integration var för sig. Läs nyheter, rapporter m.m. med koppling till integration i arbetslivet via länkarna till parternas egna hemsidor. Sidan uppdateras minst sex gånger per år.

2017-12-20 Låt nyanlända fokusera på arbete
Etableringsreformen lovade fokus på arbete. Men nyanländas start inleds ofta med insatser från kommunernas socialtjänst. Regeringen måste täta det så kallade glappet. Läs hela SKL:s och Akademikerförbundet SSR:s debattartikel.

2017-12-14 Kompisgänget som bygger Sveriges hetaste fintechbolag 
Startupföretaget Transfer Galaxy har sitt kontor i Vivalla i Örebro. Här har de fem grundarna vuxit upp och här har de mot alla odds byggt upp ett av Sveriges hetaste fintechbolag. Men att få finansiering var inte lätt. ”Vi tänkte att alla skulle vilja investera i vårt företag efter att vi hade fått de tillstånd som krävs. Men så blev det inte”, säger vd:n Yosef Mohamed. Läs hela nyheten.

2017-12-13 Kompetensförsörjningen måste bli en valfråga
Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga. Läs hela pressmeddelandet.

2017-12-11 Statliga mentorer viktigt stöd för nyanlända
Luncher, nätverkande och cv-skrivande. Halvvägs in i mentorprogrammet har mentor- och adeptparen Clare Bradshaw och Sadzida Vrana samt Lennart Söderbäck och Mostafa Diaa hunnit med en hel del. Inte minst får adepterna en guide på vägen in på svensk arbetsmarknad. Läs hela artikeln.

2017-11-24 Nytt hälsofrämjande projekt med fokus på nyanlända
SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) till ett projekt kring ohälsa och/eller funktionsnedsättningar hos nyanlända i etableringen. Läs hela nyheten.

2017-11-24 Nyanlända blev lösningen på personalfrågan för Kalmar-hotell 
Många jobb inom hotellbranschen har tidigare utförts av unga medarbetare. Men efter att arbetsgivaravgiften för unga fördubblats ser förutsättningarna annorlunda ut. I nuläget har det däremot öppnats en möjlighet för individer med utländsk bakgrund att få in en fot på arbetsmarknaden, detta menar Anna-Lena Bergvall, vd på Hotell Packhuset i Kalmar. Läs hela nyheten.

2017-11-20 LO går vidare med förhandlingar med staten om etableringsjobb
En majoritet av LO-förbunden säger ja till den principöverenskommelse som slutits med arbetsgivarna om etableringsjobb, för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Läs hela nyheten.

2017-11-17 Nominerad till ”Årets insats” på Framtidsgalan
Mia Karlsson på Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med att erbjuda nyanlända arbetssökande praktikplats i Gävleborg. Det arbetet har gett henne en finalplats i kategorin ”Årets insats” på Framtidsgalan 2017. Läs hela nyheten.

2017-11-16 Jobbskaparna ett av de bästa verktygen för lyckad integration 
Med industriell produktion av bostäder i form av moduler som affärsidé bygger IntegrAB flexibla bostadslösningar avsedda för den breda massan. Då det råder stor brist på arbetskraft inom byggsektorn, har man utvecklat företagets affärskoncept med att anställa många nyanlända, vilket även är en av grundtankarna med företaget som också avspeglas i företagsnamnet IntegrAB. Läs hela nyheten.

2017-11-15 Åre fick GötaPriset 2017 för lyckad integration
Kommunens framgångsrika integrationsarbete har bidragit till att 85 procent av Åres nyanlända de senaste två åren har kommit ut i egenförsörjning. Läs hela nyheten.

2017-11-09 Snabba cash för effektiv integration
Det är företagare som bäst kan hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden och därmed underlätta integrationen. Men det skulle gå ännu bättre om politikerna gav näringslivet rätt förutsättningar för att göra det enklare att anställa. För Suzanne Parenius, VD Hjortviken, är detta den viktigaste frågan inför valet 2018. Läs hela nyheten.

2017-10-31 Nyanlända ökade glädjen på jobbet 
Skellefteåföretaget Berco slutade fega och anställde flera nyanlända trots oron för språkproblem. Ökad motivation och arbetsglädje hos hela personalen blev resultatet. Läs hela nyheten.

2017-10-04 Vad är kompetens?
Nyanlända och funktionsnedsatta är exempel på grupper, vars kompetens riskerar att inte komma arbetsmarknaden till godo om det finns brister i förmågan att effektivt upptäcka och ta tillvara på kompetens. Se en film med fem som vet hur livet är utanför arbetsmarknaden.

2017-09-22 En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 
SKL arrangerade tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet var att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. Läs hela dokumentationen.

2017-09-19 Pressträff om förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete
LO-förbunden bjöd in till pressträff om ett nytt förhandlingsinitiativ för att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. Se pressträffen live på LO Play.

2017-09-11 Andelen med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka
Totalt hade drygt 18 procent eller cirka 45 100 statsanställda utländsk bakgrund 2016. Detta motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter. En av förklaringarna är att antalet nyanställda med utländsk bakgrund har ökat. Läs hela informationen.

2017-09-08 Praktiken på Tillväxtverket hjälpte Fouad till ett jobb
Fouad Kenani från Syrien är en av de nyanlända som under våren har gjort praktik på Tillväxtverket. Nu har han fått jobb minst ett år på Folkhälso­myndigheten. Läs hela artikeln.

2017-08-30 Innovationskraft vägen till smartare integration
För att bryta segregationen och skapa goda livschanser för nyanlända barn och unga behövs ett nytänk. Det skriver bland annat Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL i en debattartikel. Läs hela artikeln.

2017-07-12 Lägre löner för utrikesfödda akademiker
Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med utländsk bakgrund. Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor visar Sacorapporten. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika. Läs hela nyheten och rapporten.

2017-05-18 Utbildningsjobb – riktiga jobb som Sverige behöver
Utbildningsjobben har debatterats intensivt i media sedan LO presenterade sitt förslag i mars. I stället för enkla jobb med permanenta låga löner handlar det om att skapa förutsättningar för framtidens undersköterskor, snickare och elektriker. Läs hela nyheten.

2017-05-08 De är framtidens 99 mäktigaste
Idag presenterar TCO Framtidens 99 mäktigaste. Listan toppas av en handbollsspelare med civilkurage, en nyckelspelare i ett parti i kraftig medvind och en ungdomspolitiker med fingertoppskänsla. Läs hela nyheten.

2017-01-19 Se över asyllagen
Den tillfälliga asyllagen är skadlig, försvårar integrationen och missar nödvändig kompetens, skriver ordföranden för TCO, Lärarförbundet och Vision. Läs hela debattartikeln.

2017-01-16 Låt fler komma till Sverige för att jobba
En utredning har nu presenterats med syftet att stärka arbets­kraftsinvandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Vi kan tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag. Förslagen försämrar istället situationen, skriver Göran Arrius, Saco, och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv. Läs hela debattartikeln.

2017-01-09 Snabbspår för nyanlända inom träindustrin
För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen och arbetsmarknadens parter fattat en överenskommelse om snabbspår för nyanlända med utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Det nya snabbspåret omfattar 12 yrken inom träindustrin. Läs hela nyheten.

2016-12-15 Arbetskraftsinvandring en förutsättning för utveckling
Det finns en del av befolkningen som upplever att de riskerar att stå som förlorare i utvecklingen. Vi kan se en växande klyfta mellan stad och land. Frågan är hur vi bäst bemöter detta. För TCO är svaret lika enkelt som självklart. Slutenhet kan aldrig vara lösningen, skriver Eva Nordmark tillsammans med Peter Hellberg och Britta Lejon i en replik på DN Debatt. Läs hela debattartikeln.

2016-12-02 Förbättra invandringen av arbetskraft till Sverige
Värna öppenheten. Många av de utvisningar av arbetskraftsinvandrare som uppmärksammats är resultatet av Migrationsverkets väldigt stränga tolkning av reglerna. Vi föreslår fyra förändringar så att vi slipper fall där människor hamnar i kläm och företag förlorar viktig kompetens, skriver Samuel Engblom, TCO och Emil Källström (C). Läs hela debattartikeln.

2016-04-08 Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad
Saco arbetar för att alla akademiker ska kunna etablera sig i ett yrke som matchar deras yrke eller erfarenhet. Det är en viktig förutsättning för att Sverige ska fortsätta utvecklas och konkurrera som kunskapsland. Saco har tagit fram tio förslag som kan korta etableringstiden för invandrade akademiker. I rapporten har Saco analyserat invandrade akademikers situation och hur etableringstiden kan kortas.

2016-02-24 10 förslag – så får invandrade akademiker rätt jobb snabbare
Det stora antalet asylsökande som har sökt sig till Sverige de senaste åren kan genom snabbare insatser få en mycket bättre start i sitt nya land. Genom exempelvis bättre vägledning och smartare användning av teknik skulle integrationen och etableringen på arbetsmarknaden snabbas på. Saco presenterar här tio förslag och även en längre analys med syfte att bättre tillvarata Sveriges utrikesfödda akademikers kompetens. Läs alla förslagen.

2015-06-10 Sveriges utrikesfödda akademiker
Saco har under många år arbetat för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker. Det är en grupp på arbetsmarknaden som inte är särskilt väldokumenterad. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om de akademiker som av olika skäl tagit sig till Sverige.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/nytt-fran-parterna/


©2018 Rådet för integration i arbetslivet