Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Nyhetsklipp från parterna

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Parterna i Rådet för integration i arbetslivet (Ria): Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och TCO, arbetar mycket för integration var för sig. Läs nyheter, rapporter m.m. med koppling till integration i arbetslivet via länkarna till parternas egna hemsidor. Sidan uppdateras minst sex gånger per år.

2018-07-03 Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb
Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning? Se filmen från Almedalsseminariet.

2018-07-03 Jobb en nyckel till integration och jämställdhet
Hallå där, riksdagskandidat Gulan Avci, som idag är ordförande för Liberala Kvinnor och Liberalernas talesperson i integrationsfrågor. Vad tar du med dig från företagsbesöket på Vardagsfrid som erbjuder hemstädning? Läs hela artikeln.

2018-06-25 Öppen förskola för språk och integration
Utifrån en överenskommelse med regeringen arbetar SKL med en satsning som pågår under tre år: 2018-2020. Satsningen syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund. Läs mer om det praktiska arbetet.

2018-06-21 Nyckeltal för integration
SKL sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut. Läs Användarguide till Nyckeltal med integration i fokus.

2018-06-21 Hermods nya koncept – varva SFI med yrkesutbildning
I höst startar en ny kombinationsutbildning som kombinerar svenska för invandrare, SFI, med yrkesutbildning. Målsättningen är att eleverna snabbare ska komma ut i arbetslivet. Läs hela nyheten.

2018-06-11 Webbsändningar: Agenda för integration
En gång per månad har SKL webbsändningar på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. Läs mer och anmäl deltagande.

2018-05-29 Bussbolag sätter nyanlända i förarsätet  
Västanhede Trafik i Avesta var i stort behov av fler busschaufförer, tack vare en vunnen upphandling. Att större delen av de rekryterade chaufförerna var nyanlända var inget hinder. Fyra år senare jobbar företaget fortfarande med integration. Läs hela nyheten.

2018-05-14 Mentorprogrammet i Stockholm hösten 2018
Mentorprogrammet har hittills arrangerats i tre omgångar och engagerat runt 100 statligt anställda de senaste två åren. I Arbetsgivarverkets mentorprogram får statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt en nyanländ akademiker. Läs mer om programmet.

2018-05-11 Anställ nya svenskar! 
Ekonom, logistiker, civilingenjör inom elektroteknik, lärare och maskintekniker – En handfull av alla de kompetenser som fanns representerade när vårens tredje Gränslösa Frukost i Östergötland ägde rum. Denna gång gick turen till Linköping där ett 50-tal arbetssökande och representanter från företag träffades för att matcha kompetens med kompetensbehov. Läs hela nyheten.

2018-05-11 Företagspraktik ger bra utdelning
Bristen på CNC-operatörer är utbredd. På Leax i Falun har man hittat en väl fungerande lösning på problemet genom att engagera sig i integrationen. Läs hela nyheten.

2018-04-16 Pengar till nyanlända akademiker skulle betyda mycket för integrationen
Ett av förslagen i vårpropositionen som Saco välkomnar är regeringens satsning att snabba på nyanländas integrering i Sverige. I dag arbetar 45000 invandrade akademiker i arbeten som inte är i nivå med deras utbildning. ”Vi hoppas att dessa pengar också kommer de nyanlända akademikerna till del, det skulle betyda mycket för integrationen”, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Läs hela pressmeddelandet.

2018-04-03 Reviderat metodstöd med fokus på kompetensförsörjning, utbildning, jämställdhet och hälsa
Nu finns ett uppdaterat metodstöd för samverkan på lokal nivå om nyanländas etablering. Läs metodstödet.

2018-03-27 Bättre etablering för utrikes födda kvinnor
Utrikes födda kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden för att minska arbetstidsgapet mellan könen och öka den ekonomiska jämställdheten. Läs alla förslagen till åtgärder.

2018-03-22 Mentorprogrammet drar igång på nya orter
En tredje omgång av Arbetsgivarverkets uppskattade mentorprogram har dragit igång. För första gången deltar mentorer från myndigheter i Jönköping och Uppsala. Läs hela nyheten.

2018-03-16 Öppen förskola för språkstöd och integration
För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommels. Läs hela nyheten.

2018-03-09 Skogsstyrelsen – med ett stort engagemang för arbetsmarknadspolitik
Under 2016–2017 hade Skogsstyrelsen över 300 praktikanter. Och det är kanske inte så konstigt att just de har haft så många praktikanter hos sig. Deras erfarenhet av praktik och andra arbetsmarknadspolitiska insatser sträcker sig tillbaka ända till 1950-talet. Läs hela nyheten.

2018-03-09 Avsiktsförklaring om etableringsjobb mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv
Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Läs hela avsiktsförklaringen.

2018-03-09 Regeringen och parterna överens om etableringsjobb
LO har tillsammans med Unionen, regeringen och arbetsgivarna kommit överens om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Läs hela artikeln.

2018-02-22  Högskolorna borde ansvara för integrationen av nyanlända akademiker
Nyanlända akademiker behöver tidigt få det stöd som krävs för en snabb etablering på arbetsmarknaden och i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco vill att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden. Läs hela debattartikeln.

2018-02-12 Sacos förslag – så får nyanlända akademiker rätt jobb snabbare
Det stora antalet nyanlända akademiker som har sökt sig till Sverige de senaste åren kan genom snabbare insatser få en mycket bättre start i sitt nya land. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco presenterar här ett skarpt förslag med sju punkter hur vi bättre och snabbare kan etablera Sveriges utrikesfödda akademiker på arbetsmarknaden. Nyanlända akademiker behöver tidigt få stöd och råd för att kunna arbeta i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Saco vill också att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden. Läs hela artikeln och rapporten.

2018-02-09 Maliheh praktiserade på Naturhistoriska museet
Maliheh Saadat är dataingenjör, inriktad mot datateknik. 2017 fick hon möjlighet att praktisera på Naturhistoriska riksmuseet. Maliheh och hennes handledare Ingimar Erlingsson har lärt sig mycket av varandra. Både när det gäller jobb och olika kulturer som existerar på och utanför arbetsplatsen. Se filmen med Maliheh.

2018-01-29 Nyanlända utvecklar länet
Jämtlands län har sett nyttan av att nyanlända kommer och vikten av att de stannar. Att de får jobb och sociala kontakter utvecklar länet ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, men för att det ska fungera behöver myndigheterna stötta varandra. Läs hela artikeln.

2017-12-13 Kompetensförsörjningen måste bli en valfråga
Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga. Läs hela pressmeddelandet.

2017-11-20 LO går vidare med förhandlingar med staten om etableringsjobb
En majoritet av LO-förbunden säger ja till den principöverenskommelse som slutits med arbetsgivarna om etableringsjobb, för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Läs hela nyheten.

2017-09-19 Pressträff om förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete
LO-förbunden bjöd in till pressträff om ett nytt förhandlingsinitiativ för att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. Se pressträffen live på LO Play. 

2017-07-12 Lägre löner för utrikesfödda akademiker
Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med utländsk bakgrund. Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor visar Sacorapporten. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika. Läs hela nyheten och rapporten.

2017-05-08 De är framtidens 99 mäktigaste
Idag presenterar TCO Framtidens 99 mäktigaste. Listan toppas av en handbollsspelare med civilkurage, en nyckelspelare i ett parti i kraftig medvind och en ungdomspolitiker med fingertoppskänsla. Läs hela nyheten.

2017-01-19 Se över asyllagen
Den tillfälliga asyllagen är skadlig, försvårar integrationen och missar nödvändig kompetens, skriver ordföranden för TCO, Lärarförbundet och Vision. Läs hela debattartikeln.

2017-01-16 Låt fler komma till Sverige för att jobba
En utredning har nu presenterats med syftet att stärka arbets­kraftsinvandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Vi kan tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag. Förslagen försämrar istället situationen, skriver Göran Arrius, Saco, och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv. Läs hela debattartikeln.

2016-12-15 Arbetskraftsinvandring en förutsättning för utveckling
Det finns en del av befolkningen som upplever att de riskerar att stå som förlorare i utvecklingen. Vi kan se en växande klyfta mellan stad och land. Frågan är hur vi bäst bemöter detta. För TCO är svaret lika enkelt som självklart. Slutenhet kan aldrig vara lösningen, skriver Eva Nordmark tillsammans med Peter Hellberg och Britta Lejon i en replik på DN Debatt. Läs hela debattartikeln.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/nytt-fran-parterna/


©2018 Rådet för integration i arbetslivet