Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Introduktion

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering. Det finns ett tydligt värde i att organisationerna formerar sig tillsammans i dessa frågor, eftersom målsättningen är gemensam.

Ria verkar för ökad integration på en rad olika sätt. Vi uppmärksammar myndigheter och politiker på strukturer som måste förändras, tar fram rapporter, ordnar hearings, forskar- och utbildningsseminarier och gör arbetsplatsbesök. Ria är också ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan våra organisationer.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/om-radet/introduktion/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet