Introduktion

by Rådet | 1 oktober 2010 10:34 f m

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering.

Ria verkar för ökad integration på olika sätt. En viktig funktion med Ria är ett forum för dialog och utbyte organisationerna emellan.  Det finns ett tydligt värde i att organisationerna formerar sig tillsammans i dessa frågor, eftersom målsättningen är gemensam.

En stor del av arbetet sker i beredningsutskottet som även vid behov anordnar interna seminarium för att utbyta erfarenheter, informera och lära av varandra kring det pågående arbetet kring integrationsfrågor i respektive organisation. Politiska beslut påverkar integrationen. Ria ordnar därför ett seminarium eller en hearing per år med exempelvis ett departement (ofta Arbetsmarknads eller utbildningsdepartementet) eller med andra relevanta aktörer.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/om-radet/introduktion/