Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Organisation

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Rådet för integration i arbetslivet består av Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt Näringsliv, Sverige Kommuner och Regioner samt TCO. Organisationerna representeras i Ria av en ledande företrädare. I Rias beredningsutskott, som har i uppgift att bereda och genomföra Rias beslut, företräds varje organisation av en ledamot. Ria sammanträder minst två gånger per år och beredningsutskottet minst fyra gånger per år. Ordförandeskapet i Ria cirkulerar årsvis mellan medlemmarna och innebär i huvudsak en sekreterarfunktion. Aktiviteter som initierats av Ria beslutas enhälligt och finansieras gemensamt.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/om-radet/organisation/


©2020 Rådet för integration i arbetslivet