Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Det blir bättre om jag gör det

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

En delfilm i serien ”Scener ur ett arbetsliv”
Denna del handlar om…
bristande respekt för yrkeskompetens

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/det-blir-battre-om-jag-gor-det/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet