Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

En sån som du här hos oss

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

En delfilm i serien ”Scener ur ett arbetsliv”
Denna del handlar om…
när man menar så väl

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/en-san-som-du-har-hos-oss/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet