Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Jag säger ju bara som det är

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

En delfilm i serien ”Scener ur ett arbetsliv”
Denna del handlar om…
att hävda sig genom att trycka ner andra

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/jag-sager-ju-bara-som-det-ar/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet