Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Så gör vi inte här…

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

En delfilm i serien ”Scener ur ett arbetsliv”
Denna del handlar om…
att kunna säga ifrån

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/sa-gor-vi-inte-har/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet