Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Skämt eller allvar

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

En delfilm i serien ”Scener ur ett arbetsliv”
Denna del handlar om…
var gränsen går mellan skämt och trakasserier

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/skamt-eller-allvar/


©2020 Rådet för integration i arbetslivet