Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Vi vet ju hur dom är…

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

En delfilm i serien ”Scener ur ett arbetsliv”
Denna del handlar om…
att läsa in en mentalitet i en nationalitet

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/scener-ur-ett-arbetsliv/vi-vet-ju-hur-dom-ar/


©2020 Rådet för integration i arbetslivet