Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Almedalen 2017

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Live videostream från Rådet för integration i arbetslivets Almedalsseminarium 4 juli 2017

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/videostream/almedalen-2017/


©2019 Rådet för integration i arbetslivet