Rådet för integration i arbetslivet

by Rådet | 30 juni 2010 7:33 f m

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering. Det finns ett tydligt värde i att organisationerna formerar sig tillsammans i dessa frågor, eftersom målsättningen är gemensam.

Ria verkar för ökad integration på en rad olika sätt. Vi uppmärksammar myndigheter och politiker på strukturer som måste förändras, ordnar hearings, forskar- och utbildningsseminarier och gör arbetsplatsbesök. Ria är också ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan våra organisationer.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2010/06/radet-for-integration-i-arbetslivet/