Pressinbjudan: Rådet för integration i arbetslivet besöker Skanska

by Rådet | 9 december 2014 4:08 e m

Torsdagen den 11 december besöker Rådet för integration i arbetslivet (Ria) en av Skanskas byggarbetsplatser i Stockholm. Syftet med besöket är att studera hur företaget arbetar med kompetensförsörjning och integration. I fokus ligger Skanskas program för att få in utlandsfödda akademiker i företaget, ett samarbete de har bedrivit med Arbetsförmedlingen.

Ria består av arbetsmarknadens parter och på plats kommer ledande representanter för fack och arbetsgivare att finnas. I samband med arbetsplatsbesöket finns deltagarna tillgängliga för enskilda intervjuer.

Deltagare:

Eva Nordmark, ordförande TCO samt ordförande Ria
Göran Arrius, ordförande Saco
Ulf Bengtsson, generaldirektör Arbetsgivarverket
Ingela Edlund, andre vice ordförande LO
Håkan Sörman, VD SKL

Tid: 11 december, kl 8-9
Plats: Luntmakargatan 20, Stockholm

Intresserade journalister ombedes anmäla sig till José Gutierrez (jose.gutierrez@tco.se) senast den 10 december kl 15.

Pressinbjudan som pdf.

Vad är Ria?

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering. Det finns ett tydligt värde i att organisationerna formerar sig tillsammans i dessa frågor, eftersom målsättningen är gemensam.

Ria verkar för ökad integration på en rad olika sätt – bland annat genom att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika organisationerna. Utöver det uppmärksammar Ria myndigheter och politiker på strukturer som bör förändras, gör arbetsplatsbesök och ordnar seminarier.

Presskontakt

José Gutierrez, TCO
Mobil: 072-207 35 53

Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket
Mobil: 070-545 17 90

Claes Bertilson, presschef SKL
Mobil: 070-327 78 07

LO:s pressinformation
Tel: 08-796 26 90

Thomas Jartsell, Saco
Mobil: 070-918 64 31

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2014/12/pressinbjudan-radet-for-integration-i-arbetslivet-besoker-skanska/