Ria bjuder in till seminarium 11 maj 2016

by Rådet | 28 april 2016 1:22 e m

Etablering och karriärvägar för utrikes födda

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har med hjälp av SCB tagit fram rapporten Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad. Rapporten presenteras av Karin Lundström, SCB, och Johan Tollebrant, SCB, och kommenteras av Per Lundborg, Stockholms Universitet, samt Kristof Tamas, DELMI.

Dag: onsdag 11 maj
Tid: kl. 08.30-10.00 (kaffe från 08.00)
Plats: LO, Barnhusgatan 18

Medverkande

Karin Lundström, SCB
Johan Tollebrant, SCB
Per Lundborg, Stockholms Universitet
Kristof Tamas, DELMI

Moderator: SigridBøe, LO

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Om du inte har möjlighet att komma så kan du se seminariet här.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2016/04/ria-bjuder-in-till-seminarium-11-maj-2016/