Almedalsseminarium

by Rådet | 23 juni 2016 9:20 f m

Etablering och karriärvägar för utrikes födda är rubriken på Rådet för integrations (Ria) seminarium i Almedalen tisdag 2016-07-05, kl. 8.00-8.45, frukost serveras från kl. 7.45.

Rådet för integration i arbetslivets ledamöter och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson diskuterar var utmaningarna finns för en effektiv etablering och karriärutveckling på svensk arbetsmarknad för utrikes födda.

Läs om seminariet på Almedalens webbplats.

Ladda ner och läs rapporten (pdf).

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2016/06/almedalsseminarium/