Ta tillvara varje individs resurser

by Rådet | 7 juli 2016 9:18 f m

Alla representanter i Ria skickar budskapet att bra integration kräver tidiga åtgärder. Redan under väntan på asyl behöver varje individs förmågor kartläggas och alla komma igång med svenskstudierna.

Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket, Göran Arrius, ordförande för Saco, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Berit Müllerström, andre vice ordförande för LO, Eva Nordström, ordförande för TCO, Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv

Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket, Göran Arrius, ordförande för Saco, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Berit Müllerström, andre vice ordförande för LO, Eva Nordström, ordförande för TCO, Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv

Rias Seminarium på Almedalen var välbesökt. Mer än 50 personer var på plats kl 8 för att lyssna på rådet och arbetsmarknadsministern under rubriken Etablering och karriärvägar för utrikes födda.

– Parterna har levererat snabbspår för att snabba upp processen till jobb. Snabbspåren har väckt internationell uppmärksamhet, berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Men svenska arbetsgivare måste sluta vara så språksnåla, menade arbetsmarknadsministern. – Digitala plattformar kan göra SFI effektivare, sa Håkan Sörman, SKL. Digitalt lärande kan nyttjas för att individ- och yrkesanpassa lärandet.

– De nya tillfälliga uppehållstillstånden och tuffa kraven för familjeåterförening riskerar att människors kompetens underutnyttjas, sa Eva Nordmark, TCO. Vilket jobb som helst, i stället för ett jobb där människors investeringar i utbildning tas tillvara fullt ut kan bli ännu vanligare när jobb krävs för att få stanna och återförena familjen.

– Utbilda de som inte fått utbildning, sa Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv. När man kommer som flykting finns det inte ett jobb som väntar. Nu har många ett jobb i stället för rätt jobb. Många arbetsgivare söker kompetens. – Utbildning är viktigt och dyrt, sa Göran Arrius, Saco. Därför är jobb i paritet med utbildning en god investering.

– Vi måste hålla fast vid transparens, öppenhet, likabehandling och legalitet i statsförvaltningen, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket. Men vi måste bli bättre på att se över kravprofiler och se och formulera vilka förmågor som krävs för ett arbete i stället för att bara ange krav på formella meriter. Praktikplatser och mentorprogram kommer att ge än fler med utländsk bakgrund i arbetslivet och en annan dialog vid kaffebordet på arbetsplatserna. – Det får inte vara skillnad mellan vilket stöd för att få sysselsättning man får om man är född i Sverige eller inte, menade Berit Müllerström, ny andre ordförande i LO. Titta på individen och tänk långsiktigt.

’In Sweden we have a system’ gäller inte ännu när det gäller integrationen, men seminariet gav vittnesbörd om att parternas och alla andras insatser gjort att vi är på god väg att få det.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2016/07/ta-tillvara-varje-individs-resurser/