Vägen framåt – analysera hindren, se möjligheterna

by Rådet | 10 oktober 2016 7:58 f m

Andre vice ordförande i LO, Berit Müllerström är ny ledamot i Rådet för integration i arbetslivet (Ria).

Berit Müllerström

Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO och ny ledamot i Ria

– Det är fruktsamt att alla parter kan samlas i Ria trots att vi har olika roller och därmed ibland olika utgångspunkter, säger Berit Müllerström. Onsdagens möte visar att det finns en vilja att prata om både hinder och möjligheter. Särskilt spännande är att vi hittade många goda idéer för arbetet framåt. Organisationerna i Ria har allt att vinna på att göra jobb tillsammans. Vi vet att vi har ett ökat behov av arbetskraft i Sverige och att parterna är viktiga för att integrationen ska fungera.

Andra punkter på dagordningen var en utvärdering av Rias seminarium i Almedalen i år och vad som är mest angeläget att studera vidare mot bakgrund av resultaten i Rias senaste rapport Etablering och karriärvägar för utrikes födda på svensk arbetsmarknad.

Övriga ledamöter i Ria är ordförande för TCO, Eva Nordström, ordförande för Saco Göran Arrius, vice vd i Svenskt näringsliv Peter Jeppsson och generaldirektör för Arbetsgivarverket Eva Liedström Adler. SKL representerades, i väntan på en ny vd efter Håkan Sörman, av utredare Anders Barane.

Rådet för integration i arbetslivet består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2016/10/vagen-framat-analysera-hindren-se-mojligheterna/