Rias Almedalsseminarium 2017

by Rådet | 27 juni 2017 8:08 f m

Snabbspår in i arbetslivet? är rubriken på Rådet för integration i arbetslivets (Rias) seminarium i Almedalen tisdag den 4 juli 2017, kl. 8.00-8.45, frukost serveras från kl. 7.45. Seminariet kommer att webbsändas. Välkommen!

Snabbspåren ska korta vägen till arbete för nyanlända samtidigt som det underlättar för arbetsgivarnas kompetensförsörjning där det idag är svårt att rekrytera. Hur fungerar snabbspåren? Rådet för integration i arbetslivets ledamöter, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och enhetschef Roy Melchert från Arbetsförmedlingen kommer att samtala om erfarenheterna av snabbspåren och hur man kan utveckla trepartssamarbetet för att bidra till en bättre integration i arbetslivet.
Läs om seminariet på Almedalens webbplats
Ria har låtit journalisten Annika Hamrud skriva en rapport om snabbspåren som särskilt fokuserar på snabbspåren för kockar, lärare och ingenjörer. Rapporten är baserad på intervjuer med regeringen, arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och involverade myndigheter. Vilka förväntningar har funnits? Har de infriats? Vad är snabbspårens styrkor, svagheter och förbättringsområden?
Läs rapporten på Rias hemsida

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2017/06/rias-almedalsseminarium-2017/