Samverkan ska utveckla snabbspåren

by Rådet | 5 juli 2017 8:49 f m

Arbetsmarknadsministern, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens centrala parter var eniga. Snabbspåren är värda att utveckla. Alla fungerar inte bra. Matchningen måste utvecklas. Men samverkan är ett effektivt sätt att matcha branschernas kompetensförsörjningsbehov med nyanländas kompetens.

Se webbsändningen Snabbspår in i arbetslivet? från Rias seminarium i Almedalen tisdag den 4 juli 2017.

Roy Melchert, enhetschef i Arbetsförmedlingen, Eva Nordmark, ordförande för TCO, Agneta Jöhnk, direktör i SKL, Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO, Göran Arrius, ordförande i Saco, Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv och Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2017/07/samverkan-ska-utveckla-snabbsparen/