Utbytesworkshop om snabbspår

by Rådet | 27 september 2017 11:51 f m

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) bjuder in till en utbytesworkshop för partsföreträdare och andra engagerade i snabbspår i Urban Delis takbar, Sveavägen 44, Stockholm, tisdagen den 24 oktober 2017, kl. 9.00-10.30. Frukost serveras från kl. 8.30. Välkommen!

Snabbspåren ska korta vägen till arbete för nyanlända samtidigt som det underlättar för arbetsgivarnas kompetensförsörjning där det idag är svårt att rekrytera. Vad är erfarenheterna av snabbspåren? Hur kan vi utveckla dem till att ännu bättre bidra till integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden? Partsföreträdare för snabbspår medverkar, liksom Arbetsförmedlingen och företrädare för Ria:

Alexandra Sjöberg, Arbetsförmedlingen, utvecklingsledare för snabbspår
Anders Barane, SKL, utredare/Ria
Patrik Ribe, Lärarförbundet, utredare
Anna Jändel-Holst, Lärarnas Riksförbund, senior utredare
Karin Thapper, Livsmedelsföretagen, ansvarig kompetensförsörjning
Natasa Stojkovic, Livsmedelsarbetareförbundet, ombudsman
Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket/Ria, generaldirektör
Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket/Ria, moderator

Som engagerad i ett eller flera snabbspår hoppas vi att du vill bidra med dina erfarenheter. Workshopen kommer att ha fokus på att dela framgångsfaktorer och hitta förbättringsområden.

Anmäl dig här (anmälan administreras av Arbetsgivarverket) senast den 17 oktober 2017. Vidarebefordra gärna inbjudan till fler som arbetar med snabbspår.

Läs Rias rapport Snabbspår in i arbetslivet – en diskussionsrapport av Annika Hamrud .

Kontaktpersoner för parterna är representanterna i Rias beredningsutskott – Kontakt. För praktiska frågor svarar Elisabet Sundén Ingeström, tel. 0705451790.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2017/09/utbytesworkshop-om-snabbspar/