Lyckad samverkan bakom framgångsrika snabbspår

by Rådet | 8 november 2017 11:50 f m

En lyckad samverkan ligger ofta bakom framgångar med snabbspåren. Det blev tydligt vid den utbytesworkshop som Ria bjöd in till i oktober. Även om det fanns plats att ta upp både utmaningar och problem var det fokus på det positiva när representanter från privat, kommunal och statlig sektor träffades för att utbyta erfarenheter om snabbspåren.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler, vid tillfället ordförande i Ria, inledde med en kort presentation av Ria och förklarade rådets funktion att stödja, följa upp och utveckla arbetet med integration i arbetslivet, bland annat genom att arrangera seminarier, erfarenhetsutbyten och ta fram rapporter.

Alexandra Sjöberg, Arbetsförmedlingen och Elisabet Sundén Ingeström, Ria, moderator

Alexandra Sjöberg, Arbetsförmedlingen, och Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket, moderator.

Därefter fick representanter för olika aktörer inom snabbspåren berätta om framgångsfaktorerna hittills. Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för snabbspår på Arbetsförmedlingen, berättade att antalet nya personer som har registrerats i snabbspåren nu är drygt 5 000 och att cirka 1 300 är i aktivitet varje månad.

– Vi har fått bättre fart på snabbspåren nu, konstaterade hon och fortsatte. – En stor framgångsfaktor är att vi har lärt känna varandra och att vi har öppna och kreativa dialoger med olika parter. Det som är unikt med snabbspår är ju att parterna legitimerar insatserna och att vi alla har samma målbild.

Utmaningen för Arbetsförmedlingen är fortfarande att hitta och matcha kandidaterna. En av lösningarna på detta, förklarade Alexandra Sjöberg, är det digitala verktyget Jobskills där kandidaterna kan kartlägga sig själva och på så sätt bättre presentera sig på svensk arbetsmarknad.

Anders Barane, SKL, och Patrik Ribe, Lärarförbundet

Anders Barane, SKL, och Patrik Ribe, Lärarförbundet.

Anders Barane, utredare på SKL och Patrik Ribe, utredare på Lärarförbundet lyfte också samverkan som en framgångsfaktor i arbetet med snabbspåren.

– Det finns ett stort värde i att vi har suttit ner tillsammans och tittat på behov och lösningar. Det tog tid men det var värdefulla diskussioner, sa Anders Barane.

De tog också upp en fråga som senare väckte diskussioner, nämligen den om de tillfälliga uppehållstillstånd som nu utfärdas.

– När vi drog igång snabbspåren var det permanenta uppehållstillstånd som gällde. Nu är förutsättningarna annorlunda och det påverkar de nyanländas vilja att utbilda sig i stället för att snabbt ta vilket jobb som helst. Tack vare samverkan med lärosätena kan vi snabbare identifiera eventuella konsekvenser lagstiftningen får och ha en dialog med Arbetsförmedlingen kring den problematiken, fortsatte Anders Barane.

Natasa Stojkovic, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet och Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen, pratade om betydelsen av att få utforma snabbspåren på olika sätt för olika yrken.

– Att vi har kunnat jobba partsgemensamt har varit avgörande för framgången i våra snabbspår och att vi tillsammans har kunna ta fram olika modeller som fungerar utan att vi konkurrerar ut andra grupper, sa Natasa Stojkovic.

Karin Thapper lyfte fram vikten av att hitta arbetsgivare som kan ta emot personerna i snabbspåren.

– När vi hade identifierat vilka branscher vi kunde jobba med sökte vi upp arbetsgivare. Finns det inga arbetsgivare händer det ingenting.

Därefter fick alla deltagare möjlighet att diskutera med varandra, bland annat om hur de gör för att hitta motiverade personer som kan delta i snabbspåren, vilket inte verkar vara något problem.

– Några mer motiverade än de nyanlända finns inte, konstaterade en av deltagarna.

Däremot togs problemet med de tillfälliga uppehållstillstånden upp igen, bland annat av representanter från Sveriges Farmaceuter. Både Alexandra Sjögren och Eva Liedström Adler svarade att när de får tillfälle berättar de för regeringen om effekterna av den politiska ändringen.

– Vi kan inte lägga oss i politiken men vi kan alla vara överens om att vi lyfter tillbaka våra erfarenheter av konsekvenserna till regeringen, sa Eva Liedström Adler.

De olika aktörerna fick även möjlighet att blicka framåt på nästa steg i arbetet med snabbspåren. Att bli bättre på att informera om vad man gör, att få in pilotprojekt i ordinarie verksamhet och att hitta bra sätt att använda främjandemedel på var några av sakerna som nämndes. För Arbetsförmedlingen handlar det bland annat om att jobba vidare med matchningen och fortsätta med den konsekventa och framåtsträvande dialog som redan pågår.

Berit Mûllerström, LO i samspråk med deltagarna under gruppdiskussionen

Berit Müllerström, LO, i samspråk med deltagarna under gruppdiskussionen.

När Berit Müllerström, andre vice ordförande på LO, till slut summerade mötet var det ett ord hon lyfte särskilt:

– Samverkan, samverkan, samverkan. Det är vad jag hör som framgångsfaktorer med de här projekten och det har visat sig förut att vi kan skapa oanade möjligheter om vi gör det tillsammans.

Se film från Rias Almedalsseminarium Snabbspår in i arbetslivet?

Läs Rias rapport Snabbspår in i arbetslivet – en diskussionsrapport av Annika Hamrud

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2017/11/lyckad-samverkan-bakom-framgangsrika-snabbspar/