Utbytesworkshop om snabbspår

by Rådet | 21 februari 2018 8:51 f m

Rådet för integration i arbetslivets (Ria) bjuder in till ytterligare en utbytesworkshop för partsföreträdare och andra engagerade i snabbspår i Urban Delis takbar, Sveavägen 44, Stockholm, onsdagen den 14 mars 2018, kl. 10.00-13.00 inkl. lunchmingel. Välkommen!

Snabbspår är en bra modell för integration i arbetslivet för de individer som fått uppehållstillstånd i Sverige och vill fortsätta sin yrkesbana inom ett (brist-)yrke. I och med att snabbspåren riktar in sig på yrken för både arbetare, tjänstemän och akademiker hoppas Ria att workshopen ska öka förståelsen för hur vägen till ett arbete ser ut inom olika branscher och ge inspiration till utveckling av ditt snabbspår.

Genom att ge en plattform för dialog hoppas Ria bidra till en snabbare integration av nyanlända i arbetslivet. Partsföreträdare för snabbspår medverkar, liksom Stockholms universitet och företrädare för Ria:

Johanna Hargö, Stockholms universitet, samverkanskoordinator
Susanna Malm, Stockholms universitet, samordnare för Snabbspår för förskollärare/lärare
Vendela Blomström, Stockholms universitet, studierektor Inst. för svenska och flerspråkighet
Marina Nilsson, Hotell- och restaurangfacket, ombudsman
Peter Thomelius, Visita, utbildnings- och HR-chef
Parvin Olofsson, Vårdförbundet, ombudsman
Anna-Clara Olsson, SKL, utredare
Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket/Ria, generaldirektör
Berit Müllerström, LO/Ria, andre vice ordförande
Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, samhällspolitisk chef, moderator

Som engagerad i ett eller flera snabbspår hoppas vi att du vill bidra med dina erfarenheter. Workshopen kommer att ha fokus på att dela framgångsfaktorer och hitta förbättringsområden.

Anmäl dig här (anmälan administreras för Ria av Arbetsgivarverket) senast den 7 mars 2017. Vidarebefordra gärna inbjudan till fler som arbetar med snabbspår.

Läs Rias artikel Lyckad samverkan bakom framgångsrika snabbspår från Rias utbytesworkshop 2017-10-24, Rias rapport Snabbspår in i arbetslivet – en diskussionsrapport av Annika Hamrud och mer om rådet på www.integrationiarbetslivet.se .

Kontaktpersoner för parterna är representanterna i Rias beredningsutskott – Kontakt. För praktiska frågor svarar Elisabet Sundén Ingeström, tel. 0705451790.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2018/02/utbytesworkshop-om-snabbspar-2/