Ria besökte Länsstyrelsen Gävleborg

by Rådet | 30 maj 2018 2:16 e m

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) besökte Länsstyrelsen Gävleborg för att ta del av deras framgångsrika arbete med nyanlända praktikanter. 

Många av de som idag är praktikanter kom med den stora flyktingströmmen 2015 från länder som exempelvis Syrien, Iran, Irak, Eritrea, Sudan, Rwanda, Afghanistan och Egypten. Merparten av dem har akademisk bakgrund från sina hemländer, men inte alla. Kravet för att komma ifråga för en praktikplats i staten är att man ska ha varit i Sverige i två år och läst Svenska för invandrare på C-nivå.

Länsstyrelsen Gävleborg har själva tagit emot praktikanter. Mia Karlsson, som är projektledare förklarar att länsstyrelsen medvetet har valt att se på uppdraget utifrån praktikantens perspektiv. Det omvända är annars det allra vanligaste – att arbetsgivaren har en lång önskelista med olika arbetsuppgifter som ska utföras. Praktikanten ska dessutom gärna ha goda språkkunskaper i svenska och engelska samt datorvana. De tror att en praktikant relativt snart kan uppfylla dessa krav. För höga krav kan lätt leda till besvikelse för bägge parter.

–Praktikanten har ofta en lång startsträcka innan de kan börja använda sig av sin yrkeskompetens på arbetsplatsen. Deras viktigaste behov i början är hur man ska bete sig på en svensk arbetsplats och då kan det handla om så enkla saker som att man vill ha en kopp kaffe och inte riktigt vet hur man ska säga eller göra, säger Mia Karlsson. Nu vill vi att praktikanten ska ha lite datavana, svenska minst motsvarande nivå C på SFI, gärna lämplig bakgrund, men framför allt motivation och vilja.

Framifrån: Youla Ammari, Mia Karlsson, Eva Liedström Adler, Christian Lövgren, Folke Flomyhr, Elisabet Sundén Ingeström, Andreas Beckert, Lotta Nyman, Sara Sundin, Gustav Hartzell, Mattias Schulstad och Farbod Rezania.

Framifrån: Youla Ammari, Mia Karlsson, Eva Liedström Adler, Christian Lövgren, Folke Flomyhr, Elisabet Sundén Ingeström, Andreas Beckert, Lotta Nyman, Sara Sundin, Gustav Hartzell, Mattias Schulstad och Farbod Rezania.

Erfarenheterna visar att de nyanlända praktikanterna utvecklas snabbt om de har praktik i en riktig arbetsmiljö. Däremot kan det vara svårt att kombinera praktik med språkundervisning eftersom många tappar fokus och hamnar i tidsnöd, men skillnaderna är förstås stora mellan olika individer. Vissa kan behöva flexibilitet med arbetstider för att exempelvis kunna lämna och hämta barn.

–Det är inte konstigt alls att behöva flexibilitet i arbetslivet – det är ju lika för oss alla i vissa perioder i livet, sa Eva Liedström Adler, generaldirektör vid Arbetsgivarverket och vid tillfället ordförande i Ria.

–Ett utmärkt sätt att socialiseras in i arbetslivet är exempelvis att delta vid julfester och friskvårdsaktiviteter som anordnas. Först när de har vant sig vid hur det fungerar på arbetsplatsen kan de börja använda sig av sin verkliga kompetens, menar Robert Larsson, integrationssamordnare vid länsstyrelsen.

Youla Ammari, tidigare praktikant, nu anställd i ett modernt beredskapsjobb inom personal- och ekonomi, är ekonom och tidigare bankanställd i Syrien, vittnade om att praktiken varit viktig. –Praktiken är jätteviktig för språket och kontakterna med alla hjälpsamma och trevliga kollegor har varit till stor hjälp i att förstå hur en svensk arbetsplats fungerar, sa Youla. Handledaren Sara Sundin betonade att praktikanterna också har påverkat arbetsplatsen positivt. –Vi har fått en bättre sammanhållning på enheten, sa hon. –Det har varit bra att projektet har varit brett förankrat från början, intygade de fackliga företrädarna Lotta Nyman, Saco och Gustav Hartzell, ST.

Andreas Beckert från TCO höll med och sa att det är viktigt att man som arbetsgivare går in i projekt av det här slaget med rätt förväntningar. Det allra viktigaste för praktikanterna är att socialiseras in i det svenska arbetslivet och den processen kan se olika ut för olika individer.

–Min erfarenhet, efter att ha varit handledare för en praktikant, är att de verkligen vill göra ett bra jobb, men att de ofta känner en väldig stress över alla hinder som de möter på vägen. Ett sätt att överbrygga stressen är att de får jobba med något eget vid sidan av som exempelvis att hålla en presentation om sitt hemland på en arbetsplatsträff, sa Christian Lövgren, SACO.

Elisabet Sundén Ingeström från Arbetsgivarverket menade att man behöver komplettera valideringen som har fokus på formella meriter, med en uppskattning av andra förmågor av betydelse för ett lyckosamt arbetsliv. Länsstyrelsen höll med. Bland länsstyrelsens medskick på områden som behöver utvecklas finns ”Hitta sätt att få en bättre uppfattning om hur gångbar en utländsk examen är (ner på individnivå)”. Samordningen med SFI och behov av mer datorvana är andra områden som länsstyrelsen menar behöver utvecklas.

–Vi har varit duktiga på att samarbeta med näringslivet och har lärt oss mycket genom det, sa Robert Larsson. Oavsett kompetens är alltid språket ett stort och nästan oöverstigligt hinder, tänk bara på vårt sociala språk, för att inte tala om kanslisvenskan.

Frågan om hur kompetensen bibehålls inom en organisation när projekt av det här slaget är avslutat diskuterades bland deltagarna. Farbod Rezania från Svenskt näringsliv undrade om det fanns någon rapport eller liknande som kunde användas av andra. –Jag tror att kompetensen hålls levande i organisationen så länge vi har samma ledning, svarade Mia Karlsson.

Mattias Schulstad från LO frågade hur samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat. –Det gäller att ligga på och vara duktig på att förklara sin profil så Arbetsförmedlingen får träff i sin matchning. Idag har vi bra kontakt, förklarade Mia Karlsson.

Projektet tar slut, men Länsstyrelsen fortsätter med sitt engagemang. Under 2018 är målsättningen att anställa tio personer i ett modernt beredskapsjobb, fem är redan anställda och ytterligare fem kommer att anställas efter sommaren.

Eva Liedström Adler tackade för besöket. –Vi i Ria har behov av exempel från verkligheten i våra kontakter med beslutsfattare. Idag har vi fått se ett utmärkt exempel på hur en arbetsplats kan göra skillnad genom att underlätta för nyanlända att komma ett steg vidare ut på arbetsmarknaden.


Praktikantprojektet

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2018/05/ria-besokte-lansstyrelsen-gavleborg/