Rias Almedalsseminarium 2018

by Rådet | 19 juni 2018 4:02 e m

Snabbspår och Etableringsjobb är rubriken på Rådet för integration i arbetslivets (Rias) seminarium i Almedalen tisdag den 3 juli 2018, kl. 8.00-8.45, frukost serveras från kl. 7.45. Seminariet hålls i TCO-landet på Strandgatan 19. Hjärtligt välkommen!

Arbetsmarknadens parter och regeringen har tagit fram en rad åtgärder som ska korta vägen till arbete för nyanlända och samtidigt underlätta för arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Några av de viktigaste verktygen vi har idag är Snabbspår och Etableringsjobb. Förväntningarna och behoven är stora från alla parter. Vad har fungerat och hur går vi framåt? Rådet för integration i arbetslivet och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson medverkar.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2018/06/rias-almedalsseminarium-2018/