Parterna har visat vägen till framtidens arbetsmarknadspolitik

by Rådet | 9 juli 2018 4:45 e m

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson menar att parternas åtgärder för etablering, snabbspår och etableringsjobb har lagt grunden för framtidens arbetsmarknadspolitik.

Det framhöll Ylva Johansson när Ria, Rådet för integration i arbetslivet, i Almedalen diskuterade erfarenheterna av snabbspår och etableringsjobb.

Berit Müllerström, LO, Eva Nordmark, TCO, Göran Arrius, Saco, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Agneta Jöhnk, SKL, Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket och Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv.

Berit Müllerström, LO, Eva Nordmark, TCO, Göran Arrius, Saco, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Agneta Jöhnk, SKL, Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket och Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv.

-Det är så här vi ska jobba i framtiden med riktade spår till jobben, sa Ylva Johansson. Hon berättade sedan om satsningen på lokala jobbspår, ett komplement till snabbspåren, där det i motsats till snabbspåren inte krävs yrkeskunnande för att få delta i olika spår. De centrala parterna delade ministerns uppfattning att snabbspår och etableringsjobb varit lyckade åtgärder, men såg också ett behov av att öka informationen om olika yrkesmöjligheter till nyanlända. Det pågår en rad olika åtgärder där parterna eller regeringen tar initiativ för att informera om yrkeslivet till exempel mentorprogram, partsmedverkan i SFI och Praktik i staten men det finns inget sammanhållet initiativ från hela arbetsmarknaden.

– Här finns det en uppgift för RIA att diskutera om parterna gemensamt kan göra något för att komma åt vita fläckar när det gäller yrkesinformation eller behovet av helhetstänk, sa Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Utöver behovet av ökad information diskuterade parterna också vikten av kulturell coachning för etableringen på arbetsmarknaden.

-Det är viktigt med genomarbetade introduktionsprogram och handledning på arbetsplatserna så att vi inte bara utgår ifrån att individen löser allt på egen hand, sa Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Parternas diskussion i Almedalen med regeringen poängterade att behovet av lyckade åtgärder för etablering inte kan underskattas. Framgångsrik etablering handlar inte bara om integration och individens möjligheter till försörjning, det är också en överlevnadsfråga för många verksamheter med den arbetskraftsbrist som idag råder i Sverige.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2018/07/parterna-har-visat-vagen-till-framtidens-arbetsmarknadspolitik/