Inbjudan till seminarium om snabbspår på Järvaveckan

by Rådet | 20 maj 2019 8:02 f m

Det har gått fyra år sedan de första trepartssamtalen om snabbspår inleddes mellan regeringen, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Målet var att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Sedan dess har över 8000 personer deltagit i något av de snabbspår som finns för bristyrken såsom kock, elektriker, djursjukskötare, läkare, lärare, apotekare och jurister. Vad har snabbspåren haft för betydelse för den enskilde individen? Hur ser erfarenheterna ut av vägen in på svensk arbetsmarknad?

Under våren har författaren Ibrahim Alkhaffaji haft i uppdrag av Ria att spegla deltagarens perspektiv på snabbspåren och vägen in på svensk arbetsmarknad. Vi bjuder därför in till ett seminarium där författaren berättar om sina möten. Seminariet äger rum på Järvaveckan, lördag den 15 juni kl 14:30 i seminarietält 4. Ni får också höra deltagare själva berätta om sin väg in på den svenska arbetsmarknaden. Därefter öppnar vi upp för ett samtal kring framgångsfaktorer och förbättringspotential vad gäller snabbspår som metod för att synliggöra och ta vara på kompetensen hos nyanlända. Företrädare för arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen deltar i samtalet.

Medverkande:

Moderator: Adnan Habibja, LO

Seminariet riktar sig till alla som är engagerad i ett eller flera snabbspår eller intresserad av frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Du är också välkommen att vidarebefordra inbjudan till fler som arbetar med snabbspår eller på andra sätt har intresse av seminariet.

Varmt välkommen!

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2019/05/inbjudan-till-seminarium-om-snabbspar-pa-jarvaveckan/