Erfarenheter från snabbspåren – intervju med snickaren Amir

by Rådet | 13 juni 2019 9:10 f m

Under våren 2019 har författaren Ibrahim Alkhaffaji haft i uppdrag av Ria att spegla deltagarens perspektiv på snabbspåren och vägen in på svensk arbetsmarknad. Här presenterar vi intervjun med snickaren Amir från Syrien.

Vi möts utanför Stadshotellet i Eksjö. Amir är litteraturstudent från Hamah i Syrien.  och kom till Sverige när läget i Syrien försämrades. Han flyttade först från ett krigsdrabbat Syrien till Egypten, men bestämde sig sen för att återvända till Syrien. Men läget i Syrien försämrades ytterligare och Amir var även orolig för att behöva göra militärtjänstgöring och valde då att åka till Turkiet. Därifrån gick resan via en skräckfylld resa över havet i båt, via bil, tåg, cykel och även till fots. Det tog honom hela 42 dagar att komma till Sverige.

Vi gjorde allt för att komma hit, berättar Amir.

Åtta månader efter att Amir kom till Sverige fick han uppehållstillstånd och han började få på SFI. Ett år senare fick han höra talas om arbetsmarknadsutbildning i träteknik hos Träcentrum. Amir sökte och blev antagen samtidigt som han klarade svenska D.

Amir

Utbildningen som var på totalt 12 veckor inkluderade även yrkessvenska och arbetsplatsförlagd lärande (praktik). Samtidigt fick han möjligheter att läsa svenska som andra språk på distans på gymnasienivå. Han visste att han behövde fokusera på den teoretiska och praktiska utbildningen och sedan vara ute på praktik. Det var svårt att hinna med båda, så han gjorde ett uppehåll i språkstudierna.

Utbildningen var tuff och det var mycket plugg, så jag tog en paus med språket.

Träcentrum kunde ordna praktik till deltagarna utifrån var de bodde. Amir fick börja på Eksjöhus som är ett stort företag med fyra fabriker, men tyvärr kunde han inte få anställning just där efter praktikperioden.

Men eftersom jag var väldigt ansvarsfull fick jag jobba sista praktikveckan på Sågverket i Eksjö. De förlängde praktiken eftersom det jag gör nu skiljer sig från det jag studerade på Träcentrum.

Amir fick sen en provanställning på Sågverket och eftersom praktiken förlängdes kortades provanställningen ner till fyra månader. Amir ler stolt.

Vårt jobb handlar om lagarbete och mina kamrater pushade chefen att ge mig fast anställning. Så nu har jag fått en tillsvidareanställning.

 

Text: Ibrahim Alkhaffaji

 

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2019/06/erfarenheter-fran-snabbsparen-intervju-med-snickaren-amir/