Alla måste ta ansvar om reformen ska lyckas

by Rådet | 15 april 2011 7:10 f m

För att etableringsreformen ska bli framgångsrik krävs att alla offentliga aktörer inser att de har ett ansvar. En av de största utmaningarna är just samverkan, säger Marie Linell-Persson, Arbetsförmedlingen.

– En av de största utmaningarna är just samverkan, säger Marie Linell-Persson, avdelningschef för integration och etablering, Arbetsförmedlingen. Vi är samordnare men vi tar inte över andras uppgifter. Vi ska göra detta tillsammans.

Migrationsverket har ett fortsatt ansvar för kvotflyktingar och prognoser. Kommunerna blir fortsatt viktiga för att skaffa bostäder, SFI och samhällsorientering. Länsstyrelsen är viktiga för den regionala samordningen. Försäkringskassan har ansvar för två tilläggsersättningar till etableringsersättningen.

Redan nu i december kommer omkring 1 500 personer att omfattas av reformen och mellan 10 000 och 12 000 personer nästa år. Och den allra förste blev en man på en flyktinganläggning i Kiruna. Han vill bosätta sig i Mjölby och studera vidare till journalist vid Linköpings universitet eller Högskolan i Jönköping.

I det nya systemet för etablering träffar den nyanlände flyktingen Arbetsförmedlingen tidigt och får information om arbetsmarknaden.

– I etableringssamtalet planerar vi för framtiden med utgångspunkt från kompetens, intresse, ambition och behov av stöd för att snabbt kunna etablera sig. Vi kan arbetsmarknaden på riksnivå och var i landet jobb inom olika områden finns. Bosättningsfrågorna är nya för Arbetsförmedlingen och vi måste vara ödmjuka när vi nu övertar ansvaret från Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen kommer att realistiskt redovisa hur utsikterna till jobb ser ut.

– Vi ska inte slå sönder människors drömmar men ser detta i ett långt och kort perspektiv. Bara för att man vill bli journalist betyder det inte att man inte kan ta andra jobb först. Drömmarna kanske ligger lång bort, vi informerar om vad som är realistiskt här och nu.

Samtalet ligger till grund för etableringsplanen med insatser och aktiviteter.

– Vinsten är att vi uppnår flexibla program och parallella insatser. Man kan läsa deltid på SFI samtidigt som man deltar i ett projekt.

Som stöd under etableringstiden finns de nya lotsarna. Hittills har Arbetsförmedlingen godkänt 117 företag som täcker flertalet kommuner. En databas på nio språk skapas för att den nyanlände ska kunna välja lots efter ort, yrkesinriktning och språk.

Ladda ner Marie Linell-Perssons presentation
 
 

 

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/alla-maste-ta-ansvar-om-reformen-ska-lyckas/