Arbetslösa bygger bostäder i Södertälje

by Rådet | 14 april 2011 2:48 e m

Det nybildade bostadsbolaget Telge Peab AB bygger bostäder i Södertälje med hjälp av personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

– Medarbetarna som vi har anställt kommer att vara väldigt attraktiva på arbetsmarknaden om några år, säger Gerry Åkerström, operativ chef för Telge Peab AB.

Fröet till bostadsbolaget såddes under våren 2009. Kommunalrådet Anders Lago kontaktade då Peab Bostad för att diskutera en ny idé: att skapa ett nytt bostadsbolag som skulle kunna bidra till att fylla det stora bostadsbehovet i Södertälje och samtidigt ge arbetslösa en skjuts in i arbetslivet. Det nya bolaget bildades innan året var slut. Den kommunägda koncernen Telge äger 49 procent och Peab 51 procent.

För närvarande har bolaget ett tiotal anställda och Gerry Åkerström är imponerad över deras engagemang och yrkesstolthet.

– De har en otrolig vilja och går tidigare från rasterna eftersom de är så angelägna att börja arbeta.

De sökande måste ha någon form av byggerfarenhet. Gerry Åkerström upplevde det som svårt att hitta personer som uppfyllde kravet.

– I många länder är det låg status att arbeta på byggen, det är många som inte vill skylta med detta. Nu vet fler att det är ett bra jobb att vara anställd av Telge Peab, och vi får fler ansökningar.

Ladda ner Gerry Åkerströms presentation

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/arbetslosa-bygger-bostader-i-sodertalje/