Gruppdiskussion med skiftande perspektiv

by Rådet | 14 april 2011 2:55 e m

Vilka perspektiv har olika aktörer på integrationen i arbetslivet? Och vilka utmaningar ställs de inför? Det var frågor som berördes vid gruppdiskussionen under dagen.

Det fanns sju bord med namn på olika intressenter, bland andra beslutsfattare, kommuner och utbildningsaktörer. Deltagarna fick gå mellan bordet och därmed byta perspektiv. Både utmaningar och möjliga lösningar diskuterades.

– Det finns för många olika typer av lönesubventioner, sa Gustav Olsson, Nordiska Museet, som satt vid bordet för beslutsfattarperspektivet. Här finns det anledning att minska antalet bidragsformer för att systemet ska bli mer lättöverskådligt för arbetsgivarna.

Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen, satt vid arbetsgivarebordet och slog ett slag för arbetsanpassad validering.

– Det är viktigt att arbetsgivarna blir informerade om de arvoden som finns för valideringen.

Kristina Persdotter, TCO, som talade för utbildningsaktörerna hade invändningar.

– Om vi enbart definierar kompetens utifrån arbetslivets krav är det svårt att se det individerna verkligen kan. Det gör det svårt för dem att komma vidare i arbetslivet.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/gruppdiskussion-med-skiftande-perspektiv/