Inledning – Parterna eniga om integration

by Rådet | 14 april 2011 2:36 e m

– I dag är Nobeldagen och ingen dag är bättre än idag att belysa att kompetensen står i centrum och kan finnas precis överallt i världen. Och vi måste göra det mycket, mycket lättare för människor att kunna bosätta sig här.

Med dessa ord öppnade Sacos ordförande Anna Ekström en hel dag kring den reformerade processen för nyanlända flyktingars etablering på den svenska arbetsmarknaden som infördes 1 december. Anna Ekström är även ordförande i Rådet för Integration i Arbetslivet som drivs av Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting samt Saco, TCO och LO.

– Rådet har funnits i ett 15-tal år och skälet är att vi gemensamt delar de grundläggande värderingarna kring alla människors individuella rättigheter och att diskriminering är oacceptabelt, förklarade Anna Ekström. Jag är övertygad om att den svenska arbetsmarknadsmodellen är ett utomordentligt sätt att hantera exempelvis diskriminering. Det som också förenar oss är att vi tror på värdet och glädjen av att kunna röra sig fritt över gränserna, att vi är öppna för ny kompetens.

Tidigare ordförande i rådet, Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström, underströk enigheten i dessa frågor:

– Vi är inte alltid överens men just i den här frågan är vi det. Alla sex organisationer talar med en röst.

Samtliga organisationer är också eniga om att reformen som ger Arbetsförmedlingen samordningsansvaret för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden är positiv.

– Men det är ett nytt regelverk och det behövs till en början en ödmjukhet och en flexibilitet. Detta har vi framfört till regeringen, förklarade Göran Ekström.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/inledning-parterna-eniga-om-integration/