Kortare väg för nyanlända ingenjörer

by Rådet | 14 april 2011 2:53 e m

Projektet Sfinx, som startade 2009, riktar sig till nyanlända ingenjörer och varvar svenskundervisning med KTH-kurser och praktik. I den senaste gruppen som gick ut i oktober fick 25 procent ingenjörsjobb.

 – Projektet kortar vägen ut i arbetslivet för denna grupp. Och det finns ett stort behov av ingenjörer i det svenska arbetslivet, sa Aino Collmar, som är KTH:s kontaktperson.
 
Utbildningen pågår i lite drygt ett år och det finns 100 platser. Kravet på de sökande är att de ska ha en slutförd ingenjörsexamen från sitt hemland och har varit i Sverige högst två år. 
  
Inledningsvis ligger tyngdpunkten på svenskundervisningen som Stockholms stad och Järfälla kommun står för. En bit in i utbildningen blir KTH-kurser och praktik allt viktigare.  
 
Sfinx validerar studenternas examen, vilket är en av de största utmaningarna. Aino Collmar vill gärna ha ökad kontakt med arbetsgivare.

– Det skapar fiskevatten för våra studenter att fiska i.

Ladda ner Aino Collmars presentation
 
 

 

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/kortare-vag-for-nyanlanda-ingenjorer/