Oerhört viktigt att vi lyckas

by Rådet | 15 april 2011 7:09 f m

Vi ska i större utsträckning fråga vad de enskilda individerna vill göra. Syftet är att korta tiden till arbete, det är orimligt att det ska ta åtta år. Det sade Catharina Bildt, sakkunnig hos integrationsminister Erik Ullenhag.

Bara 39 procent av nyanlända flyktingar har arbete eller studerar på högskola det tredje året efter att uppehållstillstånd beviljats. Det tar i själva verket omkring åtta år från uppehållstillstånd till arbete.

Det är bakgrunden till den nya etableringsreformen, berättade Catharina Bildt, sakkunnig i frågor om integration och urban utveckling hos integrationsminister Erik Ullenhag.

– Detta är den största reformen på integrationsområdet på 25 år då kommunerna tog över ansvaret för introduktionen. Många kommuner har varit duktiga men på nationell nivå har det tagit 5–6 år för männen och 10–11 år för kvinnorna att få jobb. Vi vet att det som händer under det första året är avgörande för fortsättningen. Inom kommunerna har det funnits för lite fokus på individerna och på att få nyanlända i arbete.

När Arbetsförmedlingen nu får ett samordnat ansvar för etableringsinsatserna ska fokus ligga på att komma i arbete.

– Vi ska i större utsträckning fråga vad de enskilda individerna vill göra. Syftet är att korta tiden till arbete, det är orimligt att det ska ta åtta år. Det innebär ett enormt resursslöseri för individen och för samhället.

Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan som åtminstone ska innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser men kan även innehålla validering eller rehabilitering.

– Planen kan sträcker sig olika långt men maximalt under två år, ungefär samma tid som idag. Räcker två år? Detta är en svår avvägning. Men vi ska inte skilja ut denna grupp från alla andra svenskar och under två år får de särskilda insatser. Sedan omfattas de, liksom alla andra, av de generella systemen.

Ladda ner Catharina Bildts presentation
 
 

 

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/oerhort-viktigt-att-vi-lyckas/