Seminarium om nyanländas etablering

by Rådet | 14 april 2011 2:34 e m

Den 10 december 2010 anordnade Rådet för integration i arbetslivet, RIA, ett seminarium om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Här finner ni dokumentatione från seminariet.

Inledning
Parterna eniga om integration.

I dag är Nobeldagen och ingen dag är bättre än idag att belysa att kompetensen står i centrum och kan finnas precis överallt i världen. Med dessa ord öppnade Sacos ordförande Anna Ekström….
Läs mer

Regionala insatser är avgörande

De nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden kan liknas vid medicinska operationer: ju längre man väntar desto mer komplicerat blir det, enligt Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stockholm.
Läs mer

Arbetslösa bygger bostäder i Södertälje

Det nybildade bostadsbolaget Telge Peab AB bygger bostäder i Södertälje med hjälp av personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.
Läs mer

Kortare väg för nyanlända ingenjörer

Projektet Sfinx, som startade 2009, riktar sig till nyanlända ingenjörer och varvar svenskundervisning med KTH-kurser och praktik. I den senaste gruppen som gick ut i oktober fick 25 procent ingenjörsjobb.
Läs mer

Gruppdiskussion med skiftande perspektiv

Vilka perspektiv har olika aktörer på integrationen i arbetslivet? Och vilka utmaningar ställs de inför? Det var frågor som berördes vid gruppdiskussionen under dagen.
Läs mer

Oerhört viktigt att vi lyckas

Vi ska i större utsträckning fråga vad de enskilda individerna vill göra. Syftet är att korta tiden till arbete, det är orimligt att det ska ta åtta år. Det sade Catharina Bildt, sakkunnig hos integrationsminister Erik Ullenhag.
Läs mer

Alla måste ta ansvar om reformen ska lyckas

För att etableringsreformen ska bli framgångsrik krävs att alla offentliga aktörer inser att de har ett ansvar. En av de största utmaningarna är just samverkan, säger Marie Linell-Persson, Arbetsförmedlingen.
Läs mer

Riksrevisionen granskar integrationspolitiken

Sju av tio högutbildade utrikesfödda har arbete mot nio av tio högutbildade inrikesfödda. En femtedel av de högutbildade utrikesfödda har dessutom arbete som inte kräver högskoleutbildning.
Läs mer

Sagt i paneldiskussionen

Medverkande:  Anna Ekström (Saco), Göran Ekström (Arbetsgivarverket),Wanja Lundby-Wedin (LO), Sture Nordh (TCO), Christer Ågren (Svenskt Näringsliv), Agneta Jöhnk (SKL) Catharina Bildt (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) samt Angela Bermudez-Svankvist (Arbetsförmedlingen)
Läs mer

Dokumentation: Peter Mathsson
Foto: Henry Lundholm

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/