Regionala insatser är avgörande

by Rådet | 14 april 2011 2:42 e m

De nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden kan liknas vid medicinska operationer: ju längre man väntar desto mer komplicerat blir det, enligt Sam Yildirim som är expert på etableringsreformen inom Länsstyrelsen Stockholm.

– Den första tiden kan kosta hur mycket som helst och blir ändå billigare i längden, säger han. Etableringsreformen tar fasta på de första två åren. Då behövs snabba insatser för att människor inte ska förlora hoppet. Det är mycket svårt att hjälpa människor som har tappat hoppet.

Etablering och integration är inte liktydigt, påpekar Sam Yildirim. Integration tar lång tid och sker lokalt i samspelet med grannar och på arbetsplatser. Etablering, däremot, rör den första tiden och för att lyckas krävs en regional samordning.

Det är lätt att hamna i det han kallar etableringslabyrinten, en snårskog av kontakter med Arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget, SFI och Försäkringskassan.

– Hur många ställen måste jag vända mig till? För individerna spelar det faktiskt ingen roll vem som ansvarar för insatsen, det som erbjuds är viktigast.

Tidigare tog det utländska läkare 7–8 år att ta sig igenom etableringslabyrinten samtidigt som landstingen rekryterade läkare från andra delar av Europa. Vart skulle man ringa för att få praktik? Ingen visste. Men genom att starta ett projekt med en sjuksköterska som projektledare skapades fler praktikplatser än det fanns läkare. Kommunerna i Stockholms län gick ihop med Södertälje kommun som samordnare av en strukturerad väg för komplettering till svensk läkarlegitimation. Numera tar det bara 2–3 år från start till färdig läkare.

– Varför måste detta ska på regional basis? Jo, därför att det bara finns en enda utländsk läkare i Upplands Väsby och det kräv 80–120 personer för att skapa en hållbar utbildning.

Numera har synsättet att integrera yrkesutbildning med språkutbildning i svenska utvidgats till att inte bara gälla akademiker utan även lastbilsförare med Stockholms stad som samordnare.

– Det saknar oerhört många förare i Sverige. Det handlar om att integrera språkundervisningen med yrkesundervisningen, båda är lika viktiga. De nyutbildade förarna har en lön på 25 000 kronor i stället för att vara bidragsberoende.

Ladda ner Sam Yildirims presentation

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/regionala-insatser-ar-avgorande/