Riksrevisionen granskar integrationspolitiken

by Rådet | 15 april 2011 7:13 f m

Sju av tio högutbildade utrikesfödda har arbete mot nio av tio högutbildade inrikesfödda. En femtedel av de högutbildade utrikesfödda har dessutom arbete som inte kräver högskoleutbildning.

Det är bakgrunden till att Riksrevisionen, Riksdagens kontrollmakt som granskar statens verksamhet, just nu lägger sista handen vid en granskning av statliga utbildningsinsatser för att tillvarata invandrade akademikers kompetens. Rapporten presenteras i februari men Emil Plisch redovisade några fakta som framkommit. Rapporten blir för övrigt den första av tio kommande rapporter från Riksrevisionen under de närmaste tre åren med fokus på statliga insatser för integration.

Varje år får Sverige ett tillskott på 4 500-10 000 högskoleutbildade utrikesfödda. Men bara drygt hälften av dessa får sina studier bedömda av Högskoleverket och Socialstyrelsen.

– Problemet är att många inte känner till möjligheten att få sina utbildningar bedömda, säger Emil Plisch.

Ett annat problem är att de 415 platserna vid de nio universitet och högskolor som erbjuder kompletterande utbildningar för lärare, läkare och sjuksköterskor inte räcker till.

Situationen för utrikesfödda akademiker från tredje land påverkas inte nämnvärt av den nya etableringsreformen, konstaterade Emil Plisch.

– Redan nu ligger fokus på ett arbete och inte rätt arbete. Det gör oss lite oroliga. Det är väldigt bra att reformen genomförs men vi ska inte glömma bort dem som har bott i landet 10 eller till och med 20 år.

Ladda ner Emil Plischs presentation
 

 

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/riksrevisionen-granskar-integrationspolitiken/