Sagt i paneldiskussionen

by Rådet | 15 april 2011 7:14 f m

Medverkande:  Anna Ekström (Saco), Göran Ekström (Arbetsgivarverket),Wanja Lundby-Wedin (LO), Sture Nordh (TCO), Christer Ågren (Svenskt Näringsliv), Agneta Jöhnk (SKL) Catharina Bildt (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) samt Angela Bermudez-Svankvist (Arbetsförmedlingen)

Kompletteringsutbildningen kanske tar två år men den kan också ta 2,5 eller 4 år. Hur hittar jag en lots som vill ta sig an en lite längre väg till yrket? Med en massa välmenande regler risker vi att människor hamnar i fel yrke. Det är sanslöst att inte vara orolig över tidsgränsen när vi ser hur det nu tar 2–3 år för komplettering till läkare. Och då har vi ändå gått från 7–8 år tidigare.
Anna Ekström, Sacos ordförande

Alla har vi olika erfarenheter av arbetsmarknadspolitik men vi vet att det är svårt att få till stånd en lika tillämpning i landet. Ta A-kassan till exempel. I Norrland blir man avstängd om man vägrar pendla längre än en timme. I Skåne räcker det med en halvtimme. Vi har väldigt olika tolkningar i landet.
Anna Ekström, Sacos ordförande

Vi är Sverige är problemfokuserade och i samhället är utgångspunkten att problematisera. Det är svårt att ändra denna kultur. Möjlighetsorienterade lösningar borde vara enklare men blir svårare.
Angeles Bermudaz-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Ibland finns en rigiditet som hindrar oss att hitta lösningar horisontellt. Jag har hört 100 gånger att det är kommunernas ansvar. Vi kan inte skylla på varandra.
Angeles Bermudaz-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Man frågar om nyanlända kan söka en lots på datorn. Där har vi ett attitydproblem. De har ju trots allt lyckats boka en resa för att komma hit.
Angeles Bermudaz-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Jag delar oron över 24-månadersgränsen. Av ekonomiska skäl klumpar vi ihop grupper som måste vänta in varandra. Är insatserna tillräckligt individualiserade skulle 24-månadersregeln inte behövas.
Sture Nordh, TCO:s ordförande

Dessutom måste vi ta itu med diskrimineringen. Varför jobbar personer med utländsk bakgrund i arbeten som är mindre kvalificerade än de kan? Vi ska inte låsa in människor i detta.
Sture Nordh, TCO:s ordförande

Tidsgränsen kanske inte räcker till för de högutbildade. Och inom statsförvaltningen har vi ett särskilt problem – det är bara den objektivt bedömda skickligheten som avgör rekrytering. Det behövs en större flexibilitet. Dessutom har vi kravet på medborgarskap som fortfarande omfattar lite för många befattningar.
Göran Ekström, generaldirektör Arbetsgivarverket

Det finns ingen prestige i att vi kanske inte har tänkt rätt i alla led. Etableringsplanen är individuell och om två år inte räcker har vi fortsatt stöd från lotsen och de generella systemen. Vi ska inte ha en särpolitik bara för att man kommer från ett annat land.
Catharina Bildt, sakkunnig, Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Jag delar oron kring tidsgränsen. För vem är den ett incitament, för lotsen?
Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande

Jag behöver verkligen inte fler tidsgränser, jag har fler än jag kan hålla reda på. Dessutom äger jag alla tidsgränser.
Angeles Bermudaz-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Jag tror att det finns en press på oss att leverera så att vi inte får en politisk utveckling som i Danmark och Nederländerna med främlingsfientlighet.
Angeles Bermudaz-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarna i kommunerna och landstingen står inför en utmaning vad gäller personal- och kompetensförsörjning. Utrikes födda utgör en stor och betydelsefull del av de anställda och vi upplever att vi har system som på ett relativt bra sätt fångar upp de kompetenser som vi är i behov av, varav många förutsätter lång utbildning. Det nya etableringssystemet, som fokuserar mycket på snabbhet, får inte innebära att det blir svårare att ta vara på dessa nyanlända inom sina kompetensområden.
Agneta Jöhnk, Avd chef, SKL

Det är viktigt att poängtera parternas ansvar och inflytande. Vi ska ta ett ansvar för mottagandet, något som vi delvis har blivit fråntagna. Det ska finnas trygghet och schyssta villkor.
Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/seminarium/sagt-i-paneldiskussionen/