Kontakt

by Rådet | 1 oktober 2010 8:47 f m

Organisationerna som utgör Rådet för integration i arbetslivet representeras i Ria av en ledande företrädare. Dessa är:

Gunnar Holmgren
Generaldirektör för Arbetsgivarverket
Therese Guovelin
Förste vice ordförande för LO
Göran Arrius
Ordförande för Saco
Mattias Dahl
Vice vd för Svenskt Näringsliv
Staffan Isling
Vd för Sveriges Kommuner och Regioner
Therese Svanström
Ordförande för TCO

I Rias beredningsutskott, som har i uppgift att bereda och genomföra Rias beslut, företräds varje organisation av en ledamot. Ordförandeskapet cirkulerar årsvis mellan organisationerna. Vill du komma i kontakt med Ria, vänd dig i första hand till representanten för den organisation som innehar ordförandeskapet.

Ordförandeorganisation 2021

LO
Tove Nandorf
08-796 25 60
tove.nandorf@lo.se

Övriga i beredningsutskottet

Arbetsgivarverket
Sofie Andersson
08-700 14 60
sofie.andersson@arbetsgivarverket.se

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation
Pälle Kamali
08-613 48 84
palle.kamali@saco.se

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Anna-Clara Olsson
08-452 76 47
anna-clara.olsson@skr.se

Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania
08-553 430 56
farbod.rezania@svensktnaringsliv.se

TCO
Håkan Gustavsson
08-782 91 09
hakan.gustavsson@tco.se

 

Om att skicka e-post till Ria

Bland annat namn och e-postadress räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. Skicka inte fler personuppgifter till Ria än nödvändigt. Ledamöterna i Rias beredningsutskott hanterar ditt ärende och tar bort informationen om ärendet löpande eller senast efter två år.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/kontakt/