Nyhetsklipp från parterna

by Rådet | 5 december 2016 9:34 f m

Parterna i Rådet för integration i arbetslivet (Ria): Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och TCO, arbetar mycket för integration var för sig. Läs nyheter, rapporter m.m. med koppling till integration i arbetslivet via länkarna till parternas egna hemsidor. Sidan uppdateras minst sex gånger per år.

2018-12-20 Om satsningen öppen förskola för språk och integration
Sedan våren 2018 driver SKL satsningen Öppen förskola för språk och integration. Syftet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och ska pågå under tre år. Läs hela artikeln.

2018-12-13 Så breddar Coca-Cola perspektivet
Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet. Läs hela nyheten.

2018-12-13 Nyckeltal för integration
SKL sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut. Läs användarguide och nå nyckeltalen.

2018-12-12 Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring
Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre. Läs nyheten och rapporten.

2018-12-11 Praktikanter ger nya insikter och perspektiv till verksamheten
På Skogsstyrelsens finns ett pågående inkluderingsarbete som varit en hörnsten på myndigheten under lång tid. Det gör att det finns många erfarenheter och goda exempel inom organisationen.  Läs hela artikeln.

2018-12-08 Matlaget i Gällivare – har mångfald i arbetslaget
Gällivare är ett samhälle i Norrbotten där befolkningen på olika sätt har sin anställning i gruvnäringen. Samhället flyttas under dom närmaste åren, en unik situation i Sverige. Att rekrytera bra personal för andra verksamheter än gruvnäringen är en utmaning. Läs hela artikeln.

2018-12-06 Lärlingar kan vara en del av lösningen på kompetensbristen
Nästan hälften av alla försök att rekrytera någon i Skåne misslyckas och allt fler företag vittnar om att de inte kan hitta rätt kompetens. Värst är situationen för klassiska hantverksbranscher. Jessica Prestreshi, vd på Borgeby Stenugnsbageri, tror att lärlingar kan vara en del av lösningen på integrationen. ”Vi skulle få extra händer, och de skulle få möjlighet att lära sig ett nytt språk och ett yrke”, säger hon. Läs hela nyheten.

2018-12-06 Företaget klarade expansionen – tack vare nyanlända
Textilföretaget Artex befann sig i en expansionsfas men saknade personal. De tog en chans och satte in tolv relativt nyanlända flyktingar direkt i produktionen. Idag är tio av dem tillsvidareanställda. ”Det är snabb payback för samhället och en viktig rekrytering för oss”, säger företagets vd Mats Rydsund. Läs hela nyheten.

2018-11-27 Agenda för integration – avsnitt 12
Webbsändning på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. I dagens avsnitt pratar vi exempelvis om språkombud på arbetsplatser, extratjänster och senaste nytt om gymnasielagen. Se hela webbsändningen.

2018-11-22 Här är utlandsfödda och funktionshindrade välkomna
Distriktssköterskegruppen Q-ra i Västerås anställer utlandsfödda och personer med funktionshinder. Med vissa individuella anpassningar gör de ett riktigt bra jobb, enligt vd:n Mansour Nozhatzadeh. ”De utstrålar en enorm stolthet när de arbetar”, säger han. Läs hela nyheten.

2018-11-14 Uppskattad adeptträff på Skatteverket
Tidigare i veckan arrangerade mentorerna på Skatteverket en träff där de bjöd in samtliga adepter som deltar i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Under en förmiddag gav de adepterna en inblick i vad man kan jobba med på Skatteverket och hur en rekrytering går till. Läs hela nyheten.

2018-10-31 Väl förankrad integrationsstrategi i Gislaved
Många har tyckt till när Gislaveds kommun har tagit fram sin nya integrationsstrategi. Politiker och tjänstemän, kommunens sfi-elever och det lokala förenings- och näringslivet har alla involverats under processens gång. Läs hela artikeln.

2018-10-11 Utländsk bakgrund i staten 2017
Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. År 2017 hade 18,9 procent av de statsanställda utländsk bakgrund vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från 18,3 procent år 2016.  Läs nyheten och rapporten.

2018-10-10 Förväntansfullt när mentorer och adapter träffades
Förväntan var hög när mentorer och adepter i Arbetsgivarverkets mentorprogram träffade varandra för första gången. Samtalen drog igång direkt. Läs hela artikeln.

2018-10-08 Var kan jag praktisera?
Alla myndigheter ska ta emot praktikanter. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa om några av de myndigheter som tar emot flest.

2018-10-03 Snabbspår för nyanlända
SKL jobbar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning och yrkeserfarenhet för att underlätta för den framtida kompetensförsörjningen. Läs hela artikeln.

2018-09-21 Nyanlända är varmt välkomna till svensk arbetsmarknad
Sverige har idag en stark arbetsmarknad men med brist på arbetskraft inom flera yrken. Redan idag men ännu mer framöver behöver vi också möta kraven på mer arbetskraft som följer på en åldrande befolkning. Vi behöver de nyanlända på arbetsmarknaden för att fortsätta ha en stark ekonomi och en bra välfärd. Nu och framöver. Läs hela blogginlägget.

2018-09-05  Likvärdig validering kan förkorta etableringstiden
Nästa regering bör ge Universitet-och högskolerådet uppdraget att ta fram nationella kriterier för validering. Kriterierna bör tas fram i samverkan med lärosäten och arbetsliv. Det säkrar kvaliteten och likvärdigheten i lärosätenas arbete med validering och ger legitimitet åt bedömningarna. Högskolorna behöver också utöka antalet fristående kurser så att individer kan komplettera med den utbildning som återstår. Läs hela artikeln.

2018-07-03 Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb
Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning? Se filmen från Almedalsseminariet.

2018-04-16 Pengar till nyanlända akademiker skulle betyda mycket för integrationen
Ett av förslagen i vårpropositionen som Saco välkomnar är regeringens satsning att snabba på nyanländas integrering i Sverige. I dag arbetar 45000 invandrade akademiker i arbeten som inte är i nivå med deras utbildning. ”Vi hoppas att dessa pengar också kommer de nyanlända akademikerna till del, det skulle betyda mycket för integrationen”, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Läs hela pressmeddelandet.

2018-03-27 Bättre etablering för utrikes födda kvinnor
Utrikes födda kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden för att minska arbetstidsgapet mellan könen och öka den ekonomiska jämställdheten. Läs alla förslagen till åtgärder.

2018-03-09 Avsiktsförklaring om etableringsjobb mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv
Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Läs hela avsiktsförklaringen.

2018-03-09 Regeringen och parterna överens om etableringsjobb
LO har tillsammans med Unionen, regeringen och arbetsgivarna kommit överens om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Läs hela artikeln.

2018-02-22  Högskolorna borde ansvara för integrationen av nyanlända akademiker
Nyanlända akademiker behöver tidigt få det stöd som krävs för en snabb etablering på arbetsmarknaden och i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco vill att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden. Läs hela debattartikeln.

2018-02-12 Sacos förslag – så får nyanlända akademiker rätt jobb snabbare
Det stora antalet nyanlända akademiker som har sökt sig till Sverige de senaste åren kan genom snabbare insatser få en mycket bättre start i sitt nya land. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco presenterar här ett skarpt förslag med sju punkter hur vi bättre och snabbare kan etablera Sveriges utrikesfödda akademiker på arbetsmarknaden. Nyanlända akademiker behöver tidigt få stöd och råd för att kunna arbeta i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Saco vill också att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden. Läs hela artikeln och rapporten.

2017-12-13 Kompetensförsörjningen måste bli en valfråga
Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga. Läs hela pressmeddelandet.

2017-11-20 LO går vidare med förhandlingar med staten om etableringsjobb
En majoritet av LO-förbunden säger ja till den principöverenskommelse som slutits med arbetsgivarna om etableringsjobb, för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Läs hela nyheten.

2017-09-19 Pressträff om förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete
LO-förbunden bjöd in till pressträff om ett nytt förhandlingsinitiativ för att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. Se pressträffen live på LO Play. 

2017-07-12 Lägre löner för utrikesfödda akademiker
Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med utländsk bakgrund. Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor visar Sacorapporten. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika. Läs hela nyheten och rapporten.

2017-05-08 De är framtidens 99 mäktigaste
Idag presenterar TCO Framtidens 99 mäktigaste. Listan toppas av en handbollsspelare med civilkurage, en nyckelspelare i ett parti i kraftig medvind och en ungdomspolitiker med fingertoppskänsla. Läs hela nyheten.

2017-01-19 Se över asyllagen
Den tillfälliga asyllagen är skadlig, försvårar integrationen och missar nödvändig kompetens, skriver ordföranden för TCO, Lärarförbundet och Vision. Läs hela debattartikeln.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/nytt-fran-parterna/