Medlemmar

by Rådet | 1 oktober 2010 10:34 f m

Arbetsgivarverket är medlemsorganisation för statliga arbetsgivare. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Arbetsgivarverket är medlemmarnas forum och verktyg för att utveckla arbetsgivarpolitiken och för att sluta kollektivavtal för de cirka 270 000 anställda. Arbetsgivarverket företräder staten i arbetsrättsliga tvister. Medlemmarna styr och finansierar Arbetsgivarverkets verksamhet.

LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar i restauranger och vi står i butiker. Du hittar oss på skolbespisningar, på dagis och i fabriker. Totalt är vi drygt 1,5 miljoner människor. På sätt och vis kan man säga att vi finns på nästan varenda arbetsplats i landet. I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Och vi arbetar också för en bättre framtid för oss arbetare. Här hemma och över hela världen. Solidaritet och jämlikhet är ord som betyder mycket för oss. En del säger att ensam är stark, och visst kan det ibland vara så. Men om en människa är stark, vad är då inte många tillsammans?

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation är en politiskt obunden organisation som består av 23 fackförbund och yrkesförbund med ca 600 000 akademiker. Vi arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens kan tas till vara. Arbetsmarknaden ska vara en plats där olika kompetenser trängs och kompletterar varandra. Vi anser att individuella lösningar är den trygghet som akademiker behöver på dagens föränderliga arbetsmarknad. och att kungsvägen mot ett integrerat arbetsliv är likabehandling.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en politiskt ledd arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar är Sveriges 290 kommuner och 21 regioner. Totalt omfattas ca 1,1 miljoner anställda, vilket gör SKR till Sveriges största arbetsgivarorganisation. Som arbetsgivarorganisation arbetar SKR med samtliga arbetsgivarpolitiska frågor i sektorerna, bland annat integration i arbetslivet. Som intresseorganisation arbetar SKR med råd, stöd och intressebevakning till medlemmarna inom alla övriga kommun- och regionområden, bland annat arbetsmarknad och integration.

TCO är centralorganisation för 15 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar. TCO är partipolitiskt obunden och bygger på demokratiska värderingar. TCO ger röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. Vi arbetar för bra arbetsmiljö och ett arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang. Förbundens medlemmar är ingenjörer, lärare, poliser, ekonomer och sjuksköterskor som jobbar i kommun, statlig myndighet eller i näringslivet. 60 procent är kvinnor och hälften av medlemmarna jobbar i privat sektor och hälften i den offentliga.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/om-radet/medlemmar/